Over Dit Evenement

Beste genodigde, Hartelijk dank voor je online deelname aan ons jaarevenement, afgelopen vrijdag 28 januari.
Centraal stond het thema Equal Reality (gelijkwaardige realiteit): een toekomst waar we met z’n allen naar streven. “Ik geloof erin dat niet één verhaal, maar een rijkdom aan verhalen ervoor zorgt dat we met elkaar tot verbinding komen. Met een breder perspectief zijn we in staat om betere keuzes te maken”, aldus voorzitter Selda Akbal van Agora Network in haar welkomstspeech.

Zo’n inclusieve organisatie ontstaat niet vanzelf, maar is een vrucht van onze eigen arbeid. Daarom is het belangrijk om samen aan inclusie te bouwen. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En het belangrijkste: hoe komen we daar? Onder leiding van presentatrice Nadia Moussaid gingen Halleh Ghorashi, Kroonlid SER en hoogleraar Diversiteit & Integratie, Jurriaan Omlo, onafhankelijk onderzoeker Discriminatie & Racisme, Karlijn van den Berg, HR-director Talent bij ABN AMRO, Karin Lachmising, projectleider stichting Critical Mass en Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme hierover in gesprek.

Tijdens tweede deel van de middag nam neurowetenschapper Marcia Goddard ons mee in de wereld van vooroordelen (biases). Zij legde uit waarom en hoe deze in ons brein verankerd zijn, maar ook hoe we ervoor kunnen zorgen deze deels los te laten om zo ruimte te creëren voor andere inzichten. Parallel aan de masterclass nam een aantal members fysiek deel aan de workshop ‘met andere ogen’ van Karin Lachmising, waarbij ze middels een VR-bril verschillende situaties van racisme konden ervaren.

Hieronder delen we aantal belangrijke inzichten van de talkshow. Voor een compleet overzicht raden we je aan om de talkshow terug te kijken. Dat kan via deze link.

Meer aandacht voor diversiteit en inclusie
Aangevoerd door met name de Black Lives Matter-beweging ziet Halleh Ghorashi de laatste jaren een verschuiving binnen bedrijven: “Er was daarvoor vooral een fixatie op hoe de ander zich moest aanpassen, maar er werd heel weinig gediscussieerd over de organisatieveranderingen; de structuren die zich moeten aanpassen aan diversiteit. Dit structurele vraagstuk is nu wel op de agenda gekomen.” Daarbij is het wel belangrijk om constant scherp te blijven op wat we met deze termen bedoelen. Anderzijds zien de tafelgasten ook een achteruitgang binnen het publieke debat. “Er vindt een verharding plaats in de samenleving. Daar zie je geen versoepeling in de manier van praten”, zegt Jurriaan Omlo.

Behoud van cultureel divers talent
Bi-cultureel talent is van enorm toegevoegde waarde voor een bedrijf. “Belangrijk voor de samenhang in een organisatie, maar ook goed voor het resultaat”, zegt Karlijn van den Berg. Het creëren van gelijke kansen, en daarbij niet kleurenblind zijn, is een belangrijke manier om dit te bereiken. Net als het scheppen van een veilige werkomgeving, waarin discriminatie bespreekbaar is. Zo kunnen ambassadeursnetwerken en programma’s die erop zijn gericht de doelgroepen te steunen helpen om de norm binnen organisaties te kunnen veranderen.

Discriminatie blijft vaak onzichtbaar
Volgens onderzoek wordt slechts 3 tot 5 procent van de gevallen van discriminatie gemeld. Daar hebben factoren als machtsverhoudingen en gevoel van veiligheid vaak mee te maken, maar ook dat mensen wie het overkomt ook heel voorzichtig zijn in het melden en confrontatie uit de weg willen gaan.

Inzichten verkrijgen via kunst en cultuur

Storytelling, theater of VR-experiences: het zijn allemaal manieren om verbindingen te zoeken tussen mensen en thema’s voelbaar te maken. “Soms wil je gelijk een oplossing hebben, maar je moet wel eerst het gesprek starten om te kijken waar het ‘m zit”, zegt Karin Lachmising over het bespreekbaar maken hiervan.

Een lijst met toetsbare, uitvoerbare actiepunten
Een nationaal programma tegen racisme en discriminatie met vaste uitgangspunten is er nog niet, maar kan Nederland ongetwijfeld vooruithelpen. “Belangrijk is dat je alle 18 miljoen Nederlanders moet raken. Dit land is van ons allen. Wij zijn Nederland. Laten we dat met elkaar erkennen en niet proberen uit te sluiten”, zegt Rabin Baldewsingh. In zijn nieuwe functie vindt hij het belangrijk geluiden uit de samenleving mee te nemen bij het ontwikkelen van dit programma. Ook is hij voorstander van en quota, een streefcijfer, van divers talent binnen bedrijven. 

Woordkunstenaar Atta de Tolk vatte de gesprekken van de middag samen in een energieke afsluitende performance. “Structuur, cultuur, bijsturen... Niet oversturen, maar aansturen op perfectie en handelen als je een structureel defect ziet. Anders, komt dat gewenste effect niet.” 
Laten we dit advies harte nemen en samen blijven bijdragen om Nederland meer cultureel divers te maken. 

Wij hopen je een volgende keer weer te mogen verwelkomen bij één van onze events. Houd onze social media kanalen bij voor meer informatie en updates rondom ons events.

Foto's van dit Evenement