Heb je vragen? Mail ons

Tweede intervisiebijeenkomst laat kracht van inclusie zien

Online
15 April 2021
15:00 - 17:00 uur

Over Dit Evenement

In de tweede intervisiebijeenkomst van het Agora Network Two-Way Cross Mentoring Programma hebben we de kracht van diversiteit en inclusie in de praktijk kunnen zien. We onderzochten wat er gebeurt wanneer iemand nieuwe perspectieven inbrengt in een gesprek, door middel van een zogenoemde ‘vissenkomdialoog’. In de binnenste ring, de ´vissenkom´, gaven vier inclusief leiders hun visie op de prikkelende stelling ‘Daadwerkelijk inclusief leiderschap betekent jouw plek opgeven voor de kosmopoliet.’ De overige deelnemers namen plaats in de buitenste ring, om van een afstand de processen in de binnenring te observeren.
Nieuwe perspectieven

Het bleek dat mensen in een gesprek op zoek gaan naar overeenkomsten en herkenning. “We zagen duidelijk hoe snel een gesprek in een paradigma terechtkomt. Het is moeilijk om het daarna een andere richting op te sturen.”

Dat denkkader kon worden doorbroken door andere perspectieven toe te laten. Door bijvoorbeeld deelnemers die doorgaans meer tijd nemen om hun gedachten te ordenen expliciet om hun mening te vragen. Of door nieuwe personen in het gesprek uit te nodigen. Dat gebeurde na tien minuten letterlijk: twee inclusief leiders stonden hun plek in de binnenring af aan twee kosmopolieten. Door de nieuwe inbreng kon het gesprek zich verbreden naar andere, nog onbesproken vormen van inclusie.

Reflectie

Na het centrale gedeelte gingen de deelnemers uiteen in kleinere groepen om te reflecteren op vragen als ‘Heb je het idee dat er ruimte is in jouw organisatie voor andere perspectieven? En: ‘Welke inzichten kun je toepassen in jouw werk?’

Uiteindelijk kon worden geconcludeerd dat er zeker ruimte is voor diversiteit binnen de memberorganisaties, maar ook dat een volledig inclusieve cultuur nog ver weg is. Die cultuur kunnen we alleen bereiken wanneer er een sfeer is waarin niet iedereen zich per definitie aan de onuitgesproken norm hoeft te houden  en waarin je elkaar veilig kunt aanspreken op uitsluitend gedrag. 

Two-Way Cross Mentoring Programma

In het Two-Way Cross Mentoring Programma worden kosmopolieten en inclusief leiders van verschillende organisaties aan elkaar gekoppeld,  waarin de deelnemers elkaar ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling c.q. in het ontwikkelen van inclusieve leiderschapsvaardigheden. Het expertisecentrum diversiteitsbeleid ECHO voert het programma in opdracht van Agora Network uit. Lees hier meer over Agora Network en het Cross-Mentoringprogramma.