Heb je vragen? Mail ons

‘De kracht van inclusie en diversiteit zit in het gesprek dat we met elkaar aangaan’

Op donderdag 12 december vond bij onze member KPMG de slotbijeenkomst plaats van het Agora Network Cross-mentoringprogramma 2018-2019. Een programma waarbij talentvolle kosmopolieten en bestuurders met elkaar waardevolle inzichten uitwisselden op het gebied van culturele diversiteit en inclusie. Gedurende een jaar zijn mentor en mentee met elkaar in gesprek gegaan om de kracht van culturele diversiteit te herkennen en erkennen en daarmee zowel inclusief leiderschap als carrièreontwikkeling te stimuleren. Onderzoek van Harvard Business studies toont de kracht van mentorprogramma’s aan voor het bevorderen van inclusiviteit: Het versterkt de betrokkenheid en een gezonde talentontwikkeling door elke werknemer gelijke kansen te bieden om professioneel te groeien*.
Dagvoorzitter Saber Benjah creëerde een fijne intieme sfeer in de vorm van een kringgesprek waarin mentor, mentee en de verschillende members van Agora Network met elkaar hun ervaringen en inzichten konden delen. Deze sfeer was beeldend voor het verloop van dit cross-mentoringprogramma: open en ontspannen waarin zowel mentor als mentee ruimte kregen voor zelfreflectie. Dit betekende de mogelijkheid om ook kwetsbare vraagstukken bespreekbaar te maken zoals het vaak ervaren spanningsveld tussen aanpassing en waardering voor je persoonlijke eigenschappen. Door het mentorprogramma ontstond verbinding en toegang tot elkaars verhalen waardoor talentontwikkeling en carrièrewensen zichtbaar en beter aangestuurd konden worden. 

Uit de gesprekken met de mentees blijkt dat wie een diverse culturele achtergrond heeft te vaak een aantal stappen extra moet nemen en zich aan moet passen voor een gewenste carriere. Voor de mentoren een belangrijk nieuw inzicht en daardoor een veranderende houding: ‘Het is niet de bedoeling dat je harder moet lopen, diversiteit werkt als je jezelf kan zijn: verschillende mensen bij elkaar is het streven”’

Mentoren en mentees zijn enthousiast. ‘’Het cross-mentorprogramma is een krachtige uitwisseling omdat daardoor vooroordelen wegvallen en de kansen voor carrièreontwikkeling de ruimte krijgen” Ontmoetingen hebben de kracht van gelijkwaardigheid laten zien, wij leren van onze mentor maar zij leren ook van ons”, dit laatste versterkt vooral de mentees in het zichzelf uitdragen. Het enthousiasme werd nog eens extra versterkt door de 'power voordracht' van internationaal spreker Loubna Zarrou, over het werkgeluk als passie voor het optimaal benutten van je talent.  

'’Diversiteit werkt pas als het mogelijk is om jezelf te zijn’’ benadrukken ook de programmacoördinatoren Jonathan Sluis en Somya Bouzaggou. Met deze conclusie vormt deze slotbijeenkomst tegelijk een nieuwe impuls voor alle deelnemers om zich gezamenlijk te blijven inzetten om BV Nederland cultureel diverser te maken. 

https://hbr.org/2016/07/why-diversity-programs-fail