Het Offerfeest is het belangrijkste feest voor de Islamitisch gemeenschap. Centraal staat het tonen van dankbaarheid aan Allah door de medemens zoveel mogelijk te helpen en de bereidheid om daarvoor jouw offers te brengen. Het is voor mij een groots feest, zegt Rachida Lakhal, Senior Manager bij KPMG International Business Support. 'Het is de dag die ons herinnert aan het grote offer van de profeet Ibrahim, die gevraagd werd om zijn zoon Ismael te offeren aan Allah om te laten zien dat hij trouw en gelovig was'. 
Offers brengen
Dit feest gaat over het verhaal van de profeet Ibrahim, dat is voor haar leidend. We gaan in het dagelijks leven gemakkelijk voorbij aan dankbaarheid, vindt Rachida. 'Mijn ouders hebben een grote opoffering gedaan om naar Nederland te immigreren om mij de kans te geven om een goede opleiding te volgen en carrière te maken. Ik sta dan ook op een dag als vandaag stil bij het geluk om in een omgeving te leven die vrij is van oorlog'. Het raakt haar om te zien dat mensen in armoede en oorlog leven. Als je daarbij stil staat besef je ook hoe belangrijk het is om je rijkdom te delen, geeft ze aan. Zeker in deze bijzondere tijd is het nog belangrijker geworden om er ook voor de ander te zijn: 'Ik ondersteun de acties voor een betere gezondheid en zet me in voor de jongere generatie zodat deze het iets makkelijker krijgt'. 
 
De kracht om door te zetten
Met die overtuiging is ze trots onderdeel van het interne Cultural & Diversity Team binnen KPMG Nederland. Samen met collega's en directie gaat ze in gesprek om culturele diversiteit verder te brengen op alle niveaus binnen de organisatie. De doorstroom van talent met een culturele achtergrond naar de top is voor haar essentieel: ‘Onze top is nog niet divers genoeg maar ik zie die diversiteit wel in de niveaus daaronder. In plaats van dat deze groep carrièrestappen maakt zie ik dat ze de organisatie verlaten. Dat vind ik pijnlijk om te zien'. 
 
Daarom speelt het interne Cultural & Diversity Team een belangrijke rol om samen de transformatie te maken naar een inclusievere organisatie. Zo is het dit jaar voor het eerst mogelijk om vrij te nemen en deze feestdag te ruilen voor een andere feestdag. Een mooi resultaat van bewustwording en het bewust creëren van ruimte voor culturele diversiteit binnen de gehele organisatie. Het zorgen voor deze bewustwording vraagt commitment, een offer dat je moet brengen voor gelijke kansen voor een ieder en vooral voor de generatie die nu instroomt. 'Ik wil dat deze collega’s de kans krijgen om in een veilige en geaccepteerde omgeving te werken maar ik vind ook dat we moeten beseffen dat het offers vraagt van blijvend doorzettingsvermogen en de inzet voor verbinding en hulp aan elkaar. Iemand moet door dat plafond heen en dat is wat ik doe. Ik hoop dat de jongere generatie ook de drive en bereidheid heeft om deze offers te brengen. Dit is juist de kracht die ik uit het geloof en een dag als deze haal’. 
 
Samen vieren 
Vorig jaar stond het Offerfeest in de evenementenkalender en werd intern daarover gecommuniceerd met onder andere blogs en dialoogsessies. KPMG biedt een werkomgeving waar het kan. 'We zien dat collega’s betrokken zijn en het waarderen als je tijd neemt om feestdagen die voor jou belangrijk zijn te vieren’. Dit leidde ook tot oprechte nieuwsgierigheid waarom het belangrijk was om vrij te nemen met een mooi gesprek tot gevolg. ‘Daarom weten collega’s wie ik ben en waar ik voor sta.' Rachida benadrukt het belang van bewustzijn bij de leiders: 'Als zij weten wat belangrijk is voor hun werknemer dan creëren ze ook een veilige omgeving waarin een ieder zichzelf kan zijn.
 
 
Dankbaarheid
Het Offerfeest duurt drie dagen. Het belangrijkste is het gebedmoment op de ochtend van de eerste dag, dit jaar thuis in plaats van de moskee. 'We zijn gezellig bij elkaar en eten samen: je zoekt weer de verbinding met elkaar op'. Dit jaar vanwege de corona crisis betekent het dat je elke dag met een deel van je mensen samen bent, op de eerste dag met je gezin en je directe familie en de overige dagen naar de mensen daaromheen op gepaste afstand. Gelukkig duurt het feest drie dagen, zegt ze lachend. 
 
'Het is mij in de afgelopen dertien jaar gelukt dat ook mijn werkgever beseft hoe belangrijk deze dag voor mij en mijn familie is, dat moet een ander dus ook lukken'. Dat betekent niet opgeven zegt ze nogmaals met nadruk. 'Op deze dag vier ik dat we als mens in staat zijn om er voor elkaar te zijn en als dat offers van ons vraagt deze met heel ons hart te brengen voor elkaar en met elkaar. Om te laten weten aan Allah dat we dankbaar zijn om er voor elkaar te mogen zijn'. 

=========================================================================
Het Offerfeest (Eid al-Adha, 'Slachtfeest' of Eid Qurban') is het belangrijkste feest van de islam. Dit driedaagse feest wordt gevierd vanaf de 10e dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender. Dit jaar is dat op 31 juli. Met het vieren van dit feest herinnert men zich dat de profeet Ibrahim (Abraham) gevraagd werd zijn belofte na te komen door zijn zoon Ismaël te offeren aan Allah. Op deze manier liet Ibrahim zien dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahim zijn zoon met een mes wilde doodsteken, werd zijn bereidheid beloond door Allah en kwam een engel en zei dat een ram de plaats van zijn zoon Ismaël mocht innemen. Het feest vindt plaats aan het einde van de bedevaart naar Mekka (Hadj). De dag voorafgaand aan het Offerfeest is een dag van bezinning, vasten en liefdadigheid (Arafa).
============================================================================