Heb je vragen? Mail ons

Flashback eerste intervisiebijeenkomst van ons Two-Way Cross Mentoring programma

Op 4 februari 2021  vond de eerste intervisiebijeenkomst van ons Two-Way Cross Mentoring programma plaats. 

We spraken over onze ‘culturele bagage’ en hoe die ons dagelijks handelen op de werkvloer beïnvloeden. Deze gesprekken vonden plaats in kleine groepen, waarin ruimte werd geboden voor uitwisseling en verkenning. 

Deze waarden gaan vaak terug naar onze jeugd en ze beïnvloeden zeker ons handelen.

Je kunt veel van elkaar leren door te horen hoe een ander is opgevoed.
Ook haalden we in ‘peer-groepen’ inzichten op waarbij specifieke uitdagingen op diversiteit en inclusie werden uitgewisseld. Onderwerpen als organisatiecultuur, hiërarchie, het belang van inclusieve leiders als rolmodel en wat er nodig is om jezelf ‘thuis te voelen’ in de organisatie, werden  besproken.  Een voorbeeld van een ervaren dilemma op de werkvloer:
 
Er wordt mij verteld dat ik meer van mijzelf moet laten zien. En tegelijkertijd dat ik niet zoveel moet lachen. Mag ik nu mijn karakter laten zien, of niet? Lachen hoort bij mij en bij de Surinaamse cultuur.
De meerwaarde van dit Two-Way Cross Mentoring programma werd genoemd, dat het écht de gelegenheid biedt thema’s rond diversiteit en inclusie bespreekbaar te maken en men hierdoor minder uitgaat van aannames op de werkvloer. Het draagt bij aan verschillende perspectieven op zaken en op vaardigheden rond inclusief leiderschap. 
 
Hier leren wij écht van – dat maakt het interessant. De uitdagingen binnen organisaties zijn heel herkenbaar. We kunnen op deze manier veel van elkaar leren.