De politieke beweging Denk pleit in haar verkiezingsprogramma voor diversiteitsquota bij de overheid en het bedrijfsleven om burgers met een migratieachtergrond meer kansen te geven. De advocatuur bewijst dat een opgelegd quotum misschien wel een noodzakelijk kwaad is om echt iets te veranderen. Al tien jaar wordt geprobeerd om meer advocaten van Turkse en Marokkaanse komaf aan te nemen. Zonder succes.
Voor meer informatie zie link.