‘Iedereen is uniek en verdient een plek waar dat gestimuleerd wordt en tot uiting kan komen’. We spreken Ashley Sardjoe, Inclusion & Diversity Consultant bij Aegon. Het is geen wonder dat Ashley zich inzet voor diversiteit en inclusie. Als afgestudeerd arbeids- en organisatiepsycholoog weet ze als geen andere een brug te slaan tussen welzijn en functioneren van werknemers in relatie tot de werkomgeving. Daar waar ze in haar carrière begon als adviseur voor collega’s die te maken kregen met langdurige uitval en langzaam weer re-integreerden in de werkomgeving, zette ze zich naast haar werk bij de interne arbodienst ook in om de afstand te verkleinen voor mensen met een beperking en statushouders en was ze betrokken bij de oprichting van de Connected Cultures community. Inmiddels is inclusie en diversiteit ook formeel onderdeel geworden van haar werk bij Aegon, waar ze zich sinds 1 juni 2020 de eerste Inclusion & Diversity Consultant mag noemen. 
Mijlpalen halen
‘Over diversiteit en inclusie valt niet te twisten. Niemand zal beweren dat het een onbelangrijk onderwerp is om je voor in te zetten maar het is in de praktijk helaas nog niet zo vanzelfsprekend als we zouden willen. De Connected Cultures Community staat voor de doelstelling om Aegon ten aanzien van culturele diversiteit inclusief en toegankelijk te maken. Door bewustwording te creëren op dit vlak, zet de community zich onder andere in voor de verdere doorstroom van cultureel divers talent naar de top van de organisatie. Inclusie wil je samen vormgeven en dat moet te zien zijn in met wie we werken, hoe we werken en het product dat we samen op de markt brengen’. Ashley gaat voor duurzaamheid en dat betekent een holistische aanpak: naast culturele diversiteit streven we er bij Aegon naar om open te staan voor diversiteit in de breedste zin van het woord. We willen voor iedereen toegankelijk zijn. Dat start volgens ons bij een inclusief werkklimaat. 

Ze benadrukt hoe belangrijk het is om te weten waar je staat en welke inspanningen impact genereren. ‘We moeten een cultuur creëren waarin een ieder zich kan laten zien en horen. Die inspanningen moeten meetbaar zijn om te voorkomen dat we met hagel schieten. Ik ben ontzettend blij dat we daarvoor samenwerken met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft een Culturele Barometer ontwikkeld waarmee het mogelijk is de culturele diversiteit binnen het bedrijf geanonimiseerd in kaart te brengen. We meten daarmee het effect van onze interventies en geeft ons meer in handen om efficiënt beleid neer te zetten’.

‘Een inclusieve werkomgeving creëren we met elkaar. Daarom is het belangrijk om ons bewust te zijn van de invloed die we als individu zelf hebben en het verschil wat we daarmee kunnen maken’. Als voorbeeld noemt ze de implementatie van een wereldwijde virtuele ‘unconscious bias’ training. ‘We willen dat iedereen zich bewust is van de eigen blinde vlekken als het om inclusie en diversiteit gaat. Blinde vlekken hebben we namelijk allemaal en kunnen ons soms in de weg zitten tijdens sollicitatie- of beoordelingsgesprekken, momenten die cruciaal kunnen zijn voor de ontwikkeling van divers talent. Ook het Two-Way Cross mentoring programma van het Agora Network draagt bij aan het wegnemen van onbewuste vooroordelen. We doen dit jaar voor het eerst mee en ik ben heel benieuwd naar de inzichten die het ons gaat opleveren.

Twee werelden bij elkaar, de kracht van diversiteit 
Naarmate Ashley volwassen werd heeft ze ervaren dat het bij elkaar komen van twee werelden een rijk bezit is. Haar ouders komen uit Suriname en zelf is ze in Nederland geboren en opgegroeid. ‘Ik kreeg twee werelden mee: thuis de familie- en culturele Hindoestaanse tradities, normen en waarden, mijn kijk op het leven. Daarbuiten groeide ik op met Nederlandse vrienden met hun eigen gewoonten, waarden en normen. Als jong meisje wil je het liefst niet anders zijn en erbij horen. Nu ik ouder ben merk ik hoe deze beide werelden mijn leven verrijken en complementeren. Door het van jongs af aan schakelen tussen verschillende culturen heb ik geleerd hoeveel je bereikt door het inleven in de ander. Het eigen maken van een ander perspectief is daardoor makkelijker’, geeft ze aan. ‘Zeker in deze bijzondere tijd waarin we meer van elkaar verwijderd zijn is het ‘inleven’ nog belangrijker om de verbinding te leggen en betrokken te blijven.’

Een medewerkers survey die Aegon jaarlijks houdt geeft veel inzicht in de mate van die betrokkenheid van medewerkers. Ook is er een medewerkerspanel waar iedereen zich voor kan opgeven. Afhankelijk van onderwerp, proces of algemene veranderingen kunnen medewerkers zich buigen over diverse vraagstukken, meedenken, input geven om zo vorm te geven aan het beleid van de organisatie. In de afgelopen periode was er bijvoorbeeld een panel dat zich boog over de vraag hoe het nieuwe werken eruit moet zien, ingegeven door de COVID-19 pandemie. ‘Het panel gaf onder andere input over hoe je met elkaar verbonden kan blijven ook als je niet fysiek bij elkaar op kantoor bent. Hier kwamen veel creatieve ideeën uit: van een op anderhalve meter lunchwandeling met een directe collega, tot het idee van de ‘Aegon Blind date’ om zo nog steeds in contact te komen met collega’s waar men niet direct mee samenwerkt. Om de virtuele teammeetings zo leuk en energiek mogelijk te houden worden er binnenkort een aantal energizers gedeeld om binnen de teams te doen’

Samen impact maken
Bij Aegon gaat het om uniek talent zo goed mogelijk in te zetten, doen waar je goed in bent en daar vindt Ashley haar ruimte om zich in te zetten met een positieve houding en mindset. ‘Vanuit mijn opvoeding heb ik geleerd om met een positieve blik te kijken. Ik besef daardoor ook dat een ieder blinde vlekken heeft en niemand de wijsheid in pacht heeft. Daarom is het zo belangrijk om van elkaar te leren en nieuwsgierig te blijven naar de belevingswereld van de ander’. 

Het Agora Network is voor Aegon daarom zeer waardevol. ‘Diversiteit en inclusie zijn bij uitstek thema’s binnen het netwerk waar we geen concurrenten zijn maar waar we elkaar kunnen ontmoeten, zien hoe ver we zijn, ervaringen delen, maar ook om te kunnen leren van collega’s. Misschien kan mijn ABN AMRO collega mij wat meer vertellen over een programma bij hen. Dat is toch waardevol, dat we samen voor impact kunnen zorgen en de top van BV Nederland daadwerkelijk een stukje kleurrijker en diverser te maken!’