Heb je vragen? Mail ons

COOKIE POLICY AGORA NETWORK

In deze cookie policy van Agora Network wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat“). In deze cookie policy wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. Agora Network raadt je dan ook aan deze cookie policy aandachtig door te nemen. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op via info@agoranetwork.com.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je Apparaat worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen je Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Agora Network en voor welk doel?

Cookies van de Agora Network

Agora Network maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die Agora Network zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies.

Google Analytics

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Agora Network gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op je Apparaat aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Agora Network verstrekt. Agora Network verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Agora Network zo nodig aanpassingen op de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Agora Network hierbij verkrijgt worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en is aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kun je de privacyverklaring van Google lezen.

Agora Network heeft de volgende maatregelen getroffen om je privacy te beschermen:

  • Agora Network heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin heeft Agora Network Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  • Agora Network heeft het laatste octet van uw IP-adres verwijderd. IP-adressen bestaan uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Google biedt de mogelijkheid om het laatste octet van het IP-adres van websitebezoekers te verwijderen. Dit gebeurt in tijdelijk geheugen, nog voordat het IP-adres door Google wordt opgeslagen.
  • Agora Network heeft in Google Analytics de instellingen om gegevens te delen met Google uitgezet, zodat Google de gegevens niet voor eigen (advertentie)doeleinden kan gebruiken.
  • Agora Network maakt geen gebruik van Google Analytics in combinatie met andere Google diensten.

Social plug-ins

Via de website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google +. Met behulp van deze zogenaamde social plug-in kun je – als je dat wil – informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug-in worden door derde partijen cookies op je Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Als je cookies van andere partijen wil uitschakelen, kun je dit voor meerdere partijen tegelijk doen op www.youronlinechoices.eu.

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Opmerking: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen invloed op het Apparaat en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je verschillende Apparaten en/of browsers gebruikt, dien je de hierboven beschreven acties op deze Apparaten en/of browsers herhalen. Als je cookies wil gebruiken, zorg er dan voor dat je je afmeldt bij het verlaten van een apparaat voor publiek gebruik.

Privacy

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens de privacy policy of - in het geval van third party cookies – de privacy policy van die derde van toepassing. In de privacy policy van Agora Network wordt beschreven hoe Agora Network omgaat met jouw persoonsgegevens.

Kan deze cookie policy worden gewijzigd?

Deze cookie policy kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Agora Network adviseert je daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze cookie policy dan kun je een e-mail sturen naar info@agoranetwork.com.