JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

The inclusion builders

Agora Network brengt mensen uit alle hoeken van de wereld bij elkaar. Samen wisselen we kennis en ervaringen uit om elkaar te inspireren én te versterken. Wij geloven in de kracht van verschillende achtergronden en invalshoeken binnen organisaties. Daarom werken wij hard aan het creëren en faciliteren van een inclusieve mindset.

Het maximale uit jezelf halen. Als organisatie en als individu. icoon Het maximale uit jezelf halen. Als organisatie en als individu.

Gelijke kansen op de werkvloer zijn lang niet zo vanzelfsprekend. Bovendien verandert de arbeidsmarkt razendsnel en zijn de termen diversiteit en inclusie niet meer weg te denken uit beleidskaders. Cultureel divers talent binnenhalen is niet genoeg; de uitdaging is om dit talent te behouden en optimaal te benutten. 

Net als in de oud-Griekse steden, waar Agora het hart van de samenleving vormde, verbinden wij. Door het delen van kennis zorgen we dat zowel organisaties als cultureel diverse talenten -kosmopolieten genoemd- zich tot hun volle potentie kunnen ontwikkelen.
Wij gaan voor vernieuwing, vooruitgang, meer potentie en kwalitatief leiderschap. Deze zaken zetten organisaties pas écht op de kaart en geven de kosmopoliet de kans om zich te ontwikkelen tot de duurzame professional die zijn talent én de meerwaarde van de diverse achtergrond kan inzetten op de arbeidsmarkt. 

Zo'n werknemer brengt organisaties verder. Zowel intern binnen de bedrijfscultuur als in sensitiviteit voor wereldwijde trends en ontwikkelingen en in dialoog met een steeds groter wordende diversiteit aan klanten.
Het maximale uit jezelf halen. Als organisatie en als individu.

Het (h)erkennen, bekrachtigen en versterken van gelijke kansen Het (h)erkennen, bekrachtigen en versterken van gelijke kansen

Het creëren van gelijke kansen voor individuen begint met het (h)erkennen dat deze ervoor zorgen dat dit ook een organisatie als geheel meer kans geeft op succes.

Inclusie is niet van een groep binnen een samenleving; het is van ons allemaal. Het is geen eis, geen onderhandeling, maar een mentaliteit en een stip op de horizon in onze beschaving. Inclusie maakt het werkklimaat veilig, divers, interessant en uitdagend.
Agora Network brengt mens, organisatie en maatschappij samen en laat deze groeien. Wij werken niet alleen aan bewustwording, maar ook aan de stappen die daarop volgen, namelijk de groei, het behoud en de doorstroom van divers talent. 

We willen inclusie als thema op de kaart zetten en laten middels onze masterclasses, trainingen en mentorshipsprogramma's zien dat cultureel divers talent écht het verschil kan maken.

Wij focussen ons op alle lagen van de organisaties en bouwen samen met leiders, professionals en kosmopolieten aan een inclusieve omgeving waar talent optimaal benut wordt. Niet alleen op de onderste niveaus, maar juist ook in de top. Want daar kunnen we het verschil maken.

Als stichting doen wij dat op basis van non-profit. Winst zit ‘m voor ons niet in geld, maar in het op de kaart zetten van het thema inclusiviteit.
Het (h)erkennen, bekrachtigen en versterken van gelijke kansen

Bestuurssamenstelling

Selda Akbal

Selda Akbal

Voorzitter

✔️ Wie ben ik? Ik ben een HRM & Employer Branding professional met specialisatie in Diversiteit en Inclusie (D&I) met meer dan 10 jaar werkervaring en expertise binnen een HRM afdeling bij een grote complexe organisatie. Ik ben een ervaren en actiegerichte Human Resources professional die de juiste mensen weet te betrekken en te verbind...

Fadime Kece

Fadime Kece

Bestuurslid Event Management

"Jezelf zijn in een professionele omgeving is voor iedereen belangrijk, of je nu een diverse culturele achtergrond hebt of niet. Maar als je een andere culturele achtergrond hebt, is het extra spannend om je kwetsbaar op te stellen" "De kans dat je afwijkt van de norm binnen een organisatie is namelijk stukken groter dan bij een gemiddelde professi...

Jobun Polimé

Jobun Polimé

Bestuurslid Interne & Externe Relaties

"Bouwen aan inclusie begint met nieuwsgierigheid en echte interesse in de ander"

Ignatia Mannoe

Ignatia Mannoe

Bestuurslid Event Management

Seren Guven

Seren Guven

Bestuurslid Penningmeester

Werkwijze icoon

Werkwijze

Ons jaarprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Deze masterclasses ondersteunen bij het krijgen van meer grip, focus en succes in de loopbaan. De sessies bieden hands-on tips en tricks en dragen bij aan zowel de persoonlijke- als de loopbaanontwikkeling van kosmopolieten. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals leiderschap, ontwikkeling en communicatie.

Deze sessies bieden Diversity & Inclusion en HR professionals de mogelijkheid best practices en tools op het gebied van culturele diversiteit met elkaar te delen. Zo leren we van elkaar en maken we samen stappen in het bevorderen van culturele diversiteit binnen de organisaties.

In dit programma worden professionals en bestuurders cross-company aan elkaar gekoppeld. Kosmopolieten krijgen een kijkje in de keuken bij een andere organisatie en kunnen met bestuurders sparren over hun loopbaan en de uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Op deze manier kunnen zij zich sneller ontwikkelen om een succesvolle volgende stap te kunnen zetten. Tegelijkertijd ontwikkelen mentoren hun culturele sensitiviteit en coachingsvaardigheden, die zij in kunnen zetten binnen hun eigen organisatie. Deze wederzijdse leerervaring heeft dus een positief effect op zowel de mentor, mentee en de organisatie. 

Er zijn veel cultureel diverse talenten in Nederland en toch bereiken relatief weinig de top van de organisatie. Een van de redenen hiervoor is het missen van rolmodellen waardoor het vertrouwen om de top van de organisatie te bereiken afneemt. In de rolmodellensessies brengen we deze rolmodellen samen, wisselen we ervaringen uit, formuleren we acties en kijken we hoe we samen meer impact kunnen maken om de doorgroei naar de top van cultureel divers talent te bevorderen. 

Om het thema culturele diversiteit hoog bij de deelnemende organisaties te agenderen, nodigt Agora Network eens per jaar Raad van Bestuursleden van alle deelnemende organisaties uit. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar in gesprek over hoe we samen de culturele diversiteit in de BV Nederland kunnen stimuleren en welke bijdrage iedereen hieraan kan leveren. Kortom: een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien en dit interessante onderwerp met elkaar te bespreken. Momenteel vindt dit in samenwerking met de SER plaats (zie Alliantie Culturele Diversiteit in de Top). 
Werkwijze foto
Strategie icoon

Strategie

Agora Network ondersteunt alle stakeholders bij het realiseren van hun doelstellingen. Onze stichting draagt bij aan het daadwerkelijk uitvoeren van de diversiteitsstrategie door inzicht te verschaffen in wat werkt en wat niet. Van strategie naar executie. 

Agora Network focust zich op impact en resultaat. Alle activiteiten zijn daarom opgebouwd langs de pijlers ontmoeting en kennisdeling. We streven ernaar bij elk initiatief nadrukkelijk de verbinding tussen stakeholdergroepen tot stand te brengen. 

Wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en proven best practices vormen de basis van deze samenwerking. Executives, kosmopolieten en D&I professionals vergaren hierdoor waardevolle inzichten en dringen door tot de échte dilemma’s en werkbare oplossingen met betrekking tot culturele diversiteit.

Tijdens ons congres openen we de deuren voor iedereen die interesse heeft in culturele diversiteit. Onder de vlag van een inspirerend thema is er een afwisselend programma met verschillende sprekers en verhalen. Zo zetten we mensen aan het denken en dagen we ze uit bij te dragen aan onze missie.

Agora Network werkt om meer culturele diversiteit in de top te realiseren samen met onder andere de Sociaal-Economische Raad (SER), Diversiteit in Bedrijf, Talent naar de Top en NL2025.  Tijdens een jaarlijkse bijeenkomst gaan bestuurders, rolmodellen en experts in gesprek over hoe diversiteit in culturele achtergrond op management- en bestuursniveau vergroot kan worden.

Via Talent naar de Top maken organisaties duidelijk dat zij het belang van meer culturele diversiteit aan de top onderstrepen. Zij stellen posities beschikbaar om meer instroom van cultureel divers talent op topposities te realiseren.
Strategie foto

Werken binnen Agora Network

Wil jij onderdeel zijn van een meer inclusieve arbeidsmarkt? Om bij te dragen aan de groei, het behoud en de doorstroom van cultuur divers talent, delen wij regelmatig interessante vacatures van onze members.