JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Wat kan Agora Network voor jouw organisatie betekenen?

Naast de arbeidsmarkt groeit ook de diversiteit van klanten bij veel organisaties. Onze members realiseren zich dat maar al te goed en investeren samen met ons in het optimaal benutten van de meerwaarde van cultureel divers talent, oftewel kosmopolieten.

Het is nog niet vanzelfsprekend dat kosmopolieten gelijke kansen hebben om de top van organisaties te bereiken. Werkgevers die in staat zijn het talent binnen te halen, zijn vaak onvoldoende in staat het talent te behouden en door te laten stromen.

Agora Network brengt professionals uit de praktijk samen om kennis en ervaringen te delen, netwerken beschikbaar te stellen en elkaar te versterken. Hierdoor dragen wij bij aan de groei, het behoud en de doorstroom van cultuur divers talent.

Door samen te verbinden en te delen ontstaat culturele synergie en dat is precies waar de naam Agora voor staat.

Bedrijven die zich bij Agora Network aansluiten krijgen toegang tot het gehele netwerk.

Ons netwerk bestaat uit:
  • Toegang tot alle evenementen
  • Toegang tot best practices van de diverse aangesloten organisaties
  • Deelname aan cross-mentoring programma
  • Mogelijkheid tot het delen van vacatures via online platforms
  • Elkaar op de hoogte houden van initiatieven rondom culturele diversiteit

Two-Way Cross Mentoring programma

Kosmopolieten en inclusief leiders kunnen veel van elkaar leren. Vandaar dat ons Two-Way Cross Mentoring programma erop gericht is om kennis van elkaar op te kunnen doen. Tijdens het programma koppelen we gedurende een aantal maanden cultureel diverse talenten aan een senior-level mentoren van andere organisaties die ook bij ons aangesloten zijn. Doel is om de doorstroom van kosmopolieten te bevorderen door hen te ondersteunen in het (verder) ontwikkelen en versnellen van hun carrièrestappen. De mentor kan daarentegen de coachingskills (verder) ontplooien en meer cultureel bewustzijn ontwikkelen.

Het programma bestaat deels uit plenaire bijeenkomsten waarbij zowel gereflecteerd wordt op het (individuele) proces binnen het programma als dat er theoretische achtergronden worden gegeven over het belang van diversiteit en inclusie binnen organisaties. Daarnaast doorlopen de kosmopoliet en inclusief leider die aan elkaar gekoppeld zijn ook gezamenlijk traject, om zo op een persoonlijk niveau het mentorshipprogramma aan te gaan en van elkaar te kunnen leren. We starten ieder programma met een kick-off bijeenkomst en sluiten af met een bijeenkomst waarin we terugblikken op de opgedane inzichten.

Quote

"Divers talent brengt dynamiek in een organisatie"

 Doreen van Ingen

Manager Talent Acquisition, The Kraft Heinz Company

Blijf op de hoogte van onze evenementen via onze mailing list