JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Goed om te weten!

Op deze pagina worden vacatures geplaatst van onze members. Eventuele vacatures van Agora Network zijn hier ook te vinden. Wil je op de hoogte gehouden worden van de nieuwste vacatures? Meld je dan aan voor de vacature alert.

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van wijk Strandeiland waarin samenleven, vitaliteit en gezondheid centraal staat. 
  • Vormgeven en ontwikkelen van een aantrekkelijk en leefbaar Amsterdam.
  • Werken met een dynamische club professionals, gericht op het uitvoeren van de Amsterdamse ambities voor een inclusieve, leefbare en gezonde stad.

  De functie


  De komende jaren wordt wijk Strandeiland gebouwd. We willen dat dit een inclusieve wijk is waarin iedereen mee kan doen. Een wijk waarin samenleven, vitaliteit en gezondheid centraal staat. Gemeente, woningbouwcorporaties ,zorg en welzijn en belangenorganisatie van burgers hebben in een unieke samenwerking een visie op Strandeiland uitgewerkt met de naam Niemand is een eiland!

  In de functie van programmamanager sociale infrastructuur strandeiland ben je vanuit de gemeente aanjager voor de totstandkoming van de visie “Niemand is een eiland”. Je zorgt er voor dat je samen met de woningbouwcorporaties en zorg-&welzijnspartners actief werkt aan de realisatie van de gezamenlijk opgestelde visie. Binnen de gemeente ben je de spil tussen de afdelingen Grond en ontwikkelingen, Zorg, Wonen, Maatschappelijke Voorzieningen en Stadsdeel Oost om te komen tot een gezamenlijk agenda en inzet.

  Je verbindt fysieke ontwikkelingen, zoals woningbouw(planning), -programmering en ontwerp van de openbare ruimte aan de belangen van het sociaal domein. Je zorgt dat de fysieke gebiedsontwikkeling aansluiten op ambities van het sociaal domein en binnen de sociale domeinen aandacht en inzet t.b.v. Strandeiland anders gericht worden.  Om de samenwerking en financiering tussen ambtelijke afdelingen en sociale partners goed op elkaar af te stemmen. Dit vraagt kennis van gebiedsontwikkeling en het zorg en welzijnsdomein.

  Naast zorg voor de verdere formalisering van de Coalitie Niemand is een Eiland, werk je samen met de coalitiepartners voor een gezamenlijke agenda en stuurt op de realisatie hiervan. Ook werk je aan de invulling en realisatie van de volgende principes:

  -          Passende zorg en welzijn voor iedereen.

  -          Ruimte voor ontmoeting en initiatieven.

  -          Samen verantwoordelijk: Eigenaarschap en zeggenschap zit in het DNA.

  -          Verbonden zijn en blijven met je buurt.

  -          Regels met rek.

  Voor meer informatie kijk vooral op:

  Dit doe je op een gemiddelde dag

  • Ontwikkelen voor van additionele gunningscriteria voor de zorg en welzijnsaanbieders t.b.v Strandeiland, die aansluiten op de visie. Hierdoor borgen wij de toekomstige samenwerking ook bij externe partners.
  • Onderzoeken hoe we de zorg(huisvestings)opgave concreter kunnen maken, waarbij meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Bijvoorbeeld door met zorg- en welzijnspartijen te onderzoeken welke functies nodig en te combineren zijn.
  • We willen op Strandeiland jaarlijks een deel van de vrijkomende huurwoningen aan kwetsbare doorstromers toewijzen. Daarom onderzoeken we hoe we specifiek voor Strandeiland kunnen zorgen voor een percentage vrije toewijzingsruimte voor sociale huurwoningen.
  • Analyseren van good practices op het gebied van community building om te zien hoe we die kunnen toepassen bij de ontwikkeling van Strandeiland.
  • Verkennen van nieuwe organisatie- en financieringsvormen voor zorg- en welzijnsorganisaties.
  • Verkennen hoe we sociaal ondernemerschap voor de commerciële voorzieningen op Strandeiland kunnen aanjagen. Hoe zorgen we er voor dat reguliere voorzieningen zoals horeca ook bijdrage aan de opgave van de sociaal domein, zoals dagbesteding.
  • Zorgdragen voor de voorbereiding van de ambtelijke stuurgroep “Niemand is een Eiland”. Je gebruikt de stuurgroep voor het agenderen van keuzes en knelpunten.

  Hier ga je aan de slag
  We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

  Amsterdam bouwt aan een complete en ongedeelde stad. Prettig wonen, gaat hand in hand met leren, bewegen en recreëren. De stad is voor iedereen. Welke behoefte de Amsterdammer ook heeft en welke voorziening daar ook bij nodig is. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) brengt de veranderende stad en de beleidsambities samen in een richtinggevende koers, draagt deze koers uit en zorgt voor heldere kaders, werkwijzen en richtlijnen. Wij zorgen samen met haar partners in het sociale en fysieke domein voor het inzichtelijk maken van de opgave, om op de juiste plekken in de stad voorzieningen te realiseren en te exploiteren.

  Onze afdeling is bij de ontwikkeling van gebieden het eerste aanspreekpunt voor de projectteams voor alle maatschappelijke voorzieningen en werkt daarbij in opdracht van de beleidsdirecties Onderwijs, Jeugd en Zorg, Stadsdelen, Kunst en Cultuur, Sport en Bos en op termijn Werk Participatie en Inkomen en GGD. De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen bestaat uit twee teams: Team Stad en gebied, en Team Accommodaties en projecten.

  Dit breng je mee
  Voor deze functie programmamanager sociale infrastructuur strandeiland beschik je over:

  • Wo werk- en denkniveau.
  • Ervaring als programmamanager, waarbij aantoonbaar is dat er domeinoverstijgend gewerkt is.
  • Werkervaring in zowel de gebiedsontwikkeling als het zorg/welzijnsdomein.
  • Affiniteit met financieringsstructuren.
  Aan competenties breng je mee:

  • Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
  • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
  • Resultaatgerichtheid: je stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten op de korte en (middel) lange termijn;
  • Overtuigingskracht: je weet door voorbereiding, vasthoudendheid en het uitstralen van geloof in het eigen standpunt weerstanden te overwinnen.
  • Analytisch vermogen: Ervaring om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen, invalshoeken te verbinden, hoofd- en bijzaken te onderscheiden om beslissingen op het juiste niveau te leggen en zaken in beweging te krijgen
  • Overtuigingskracht: Oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig.
  Dit bieden we jou
  Als programmamanager sociale infrastructuur strandeiland kom je ons 28- 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

  • Een bruto maandsalaris van maximaal € 6.470,- (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd als je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij de gemeente Amsterdam.
  • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
  • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
  • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
  • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 3- netto per werkdag dat je thuis werkt.
  • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
  • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
  • Een mobiele telefoon en laptop.
  Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregelingen Gemeente Amsterdam (PGA).

  Solliciteren naar deze baan

  • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we jouw sollicitatie graag uiterlijk 4 juni 2023 via de ‘direct solliciteren’ button.
  • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
  • De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en twee gespreksrondes. Elke ronde bestaat uit een selectiecommissie van 3 personen. De selectiecommissie bestaat niet alleen uit medewerkers van de gemeente, maar ook externe partners.
  • Sluit jouw cv aan bij de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
  • De gesprekken vinden plaats, in de week van 5 juni 2023, op onze kantoorlocatie aan de Amstel 1 te Amsterdam.
  • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
  • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

  Gemeente Amsterdam

  Programmamanager sociale infrastructuur strandeiland

  Gemeente Amsterdam

  • Amsterdam
  Solliciteren

  Geplaatst op 30 - 05 - 2023

  Vacature is verlopen
 • Zorg jij ervoor dat onze platformen, content van de omroepen en alle bedrijfs- en persoonsgevoelige data die we beheren beschermd zijn tegen dreigingen van buitenaf? En weet jij het belang van informatiebeveiliging binnen onze organisatie uit te dragen, zodat iedereen daar oog voor heeft? Dan ben jij de Information Security Officer die we zoeken.

  Informatie is voor de NPO van grote waarde om de content voor ons publiek en ons publiek zelf te beschermen. Daarom beschermen we informatie ten aanzien van content van de omroepen, online platformen, persoons-en bedrijfsgegevens met alle mogelijke middelen. Daardoor kunnen we de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid ervan blijven garanderen. En zo het publiek veilig en goed blijven bereiken.

  De gehele bedrijfsvoering van de NPO is afhankelijk van betrouwbare informatieverwerking. Informatie en Communicatie Technologie is daarom onmisbaar. Echter, in de wereld om ons heen nemen dreigingen en risico’s toe en aanvallen op onze ICT-middelen worden steeds geavanceerder. Uiteindelijk kan dat een negatief effect hebben op de publieke waarde, de reputatie van de NPO en de continuïteit van onze distributie van content van omroepen en de dienstverlening.

  Het beschermen van onze informatie tegen dreigingen is niet de verantwoordelijkheid van een kleine groep NPO-professionals of IT-ers: elke directie, afdeling en iedere medewerker heeft hierin een verantwoordelijkheid en dient in hoge mate zelfredzaam te zijn. De afdeling Privacy en Security maakt het mogelijk om de NPO-organisatie en haar medewerkers in staat te stellen onze ambitie mogelijk te maken.

  Dit ga je doen
  Als Information Security Officer (ISO) implementeer je onze informatiebeveiligingsstrategie waarbij je rekening houdt met de organisatiebehoefte, het dreigingsbeeld en actuele trends. Jouw belangrijkste focus is enerzijds de overall regie als manager op de implementatie van de reeds vastgestelde roadmap om de informatiebeveiliging van NPO op een hoger niveau te brengen en anderzijds het zelf hands-on en proactief realiseren van de onderdelen van de roadmap die op jouw eigen terrein liggen. Ook help je NPO verder in de bewustwording dat iedereen in de organisatie verantwoordelijk is voor informatie en over de juiste information security awareness beschikt. Je hebt hier een langetermijnvisie op en weet deze te vertalen naar concrete acties.

  Als ISO ken je de actuele stand van zaken op het gebied van informatiebeveiliging, zet je lijnen uit om ervoor te zorgen dat de juiste acties worden ondernomen en creëer je draagvlak om de doelstellingen op het gebied van informatie beveiliging te realiseren. Je houdt overzicht over de informatiebeveiligingsstrategie, toets de implementatie en voer risicoanalyses uit. Je rapporteert in afstemming met de IT Security Officer over de voortgang, risico's, beveiligingsincidenten en verbeterpunten aan de raad van bestuur. Je weet je soepel te bewegen in het spanningsveld tussen voornemens en de realiteit van alle dag. Ook heb je uitstekende technische en praktische kennis om de informatiebeveiligingsstrategie te vertalen in beleid en de implementatie daarvan te toetsen en zo nodig aanbevelingen te doen. Je beschikt dus over genoeg technische en praktische kennis, om voorkomen dat de informatiebeveiligingsstrategie slechts op papier bestaat.

  Je hebt regelmatig overleg met diverse interne stakeholders over de beste aanpak en stelt werkbare regels en procedures op die goed bij NPO passen. Veel van jouw tijd besteed je aan het helpen van medewerkers en teams om de vertaalslag te maken van ons beleid naar de toepasbaarheid in hun dagelijkse werk.

  Als ISO maak je deel uit van het crisismanagementteam. In hectische situaties blijf je rustig en doe je wat nodig is. Tevens onderhoud je contacten met externe partners en samenwerkingsgremia op het gebied van information security. Tot slot houd je het ISMS up-to-date.

  Als ISO werk je intensief samen met de leden uit het privacy en securityteam, in het bijzonder met de IT Security Officer, en stem je veelvuldig af met vertegenwoordigers uit de gehele organisatie. Je acteert op strategisch en tactisch niveau en rapporteert zowel aan de raad van bestuur als aan de directeur Financiën.

  Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn

  • Het leiden van het interne information security programma;
  • het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het beleidsraamwerk op het gebied van informatiebeveiliging;
  • technische eisen vertalen in beleid en praktijk en andersom;
  • het opstellen en onderhouden van procedures op het gebied van informatiebeveiliging;
  • overall regie voeren op de implementatie van plannen op gebied van beleid, sturing en monitoring. Het gaat hierbij om de planning en coördinatie op informatiebeveiligingsplannen en –projecten;
  • het begeleiden van afdelingen en specialisten bij de concretisering van het beleid;
  • het creëren van interne bewustwording d.m.v. creatieve communicatie, interne opleidingen, etc;
  • regie voeren op audit- en testbeleid;
  • het verzorgen van stuur- en verantwoordingsinformatie richting de raad van bestuur en het directieteam.

  Hier herken je jezelf in

  • Je hebt wo werk- en denkniveau;
  • op jouw cv staat minimaal vijf jaar werkervaring in een management- en/of programmamanagementfunctie op het gebied van informatiebeveiliging en kennis van en ervaring met risicoanalyse en ISO 27001/27002;
  • je hebt relevante opleidingen gevolgd en/of certificeringen op het vlak van informatiebeveiliging (bijv. CISSP/CISM).

  Als ISO heb je goede kennis van en houd je zicht op organisatorische, maatschappelijke, politieke, technologische en (media)ontwikkelingen en weet je deze effectief in te zetten in je werk. Jouw contactuele vaardigheden, adviesvaardigheden, organisatiesensitiviteit, integriteit en overtuigingskracht zijn goed ontwikkeld. Je verstaat je vak en kunt je boodschap aan zowel interne als externe stakeholders in heldere taal uiteen zetten. Je bent goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen in en mogelijkheden van ICT (besturingssystemen, netwerken, standaarden, ontwikkel- en beheermethoden).

  Arbeidsvoorwaarden

  • Bij NPO hanteren wij een 36-urige werkweek met flexibele werktijden;
  • je ontvangt een vaste eindejaarsuitkering van 6% over het jaarsalaris;
  • je krijgt 200 vakantie-uren;
  • wij hebben een NPO Academy om jezelf verder te ontwikkelen.

  De functie van ISO is een vaste baan voor 36 uur per week. Je start met een jaarcontract en het salaris ligt tussen de € 4.740,= en € 7.685,= bruto per maand op basis van 36 uur. We schalen in op basis van opleiding, ervaring en equal pay m/v/x.

  Interesse?
  Wil je meer weten over de functie van ISO bel dan met Joost Negenman, Privacy Officer en ISO a.i, via 06 10 28 16 22. Je kunt ook bellen of appen met onze recruiter, Jolanda Janssen via 06 23 63 71 31. Heb je geen vragen en ben je enthousiast stuur dan je cv en motivatiebrief (tav Joost Negenman).

  Wanneer ontvang je een reactie?
  Je kunt solliciteren tot en met zondag 04 juni 2023.

  05 juni 2023: terugkoppeling sollicitatie
  07 juni 2023: eerste sollicitatiegesprekken (middag)
  08 juni 2023: terugkoppeling sollicitatiegesprekken
  14 juni 2023: tweede sollicitatiegesprekken (ochtend)
  15 juni 2023: terugkoppeling sollicitatiegesprekken
  22 juni 2023: selectieassessment
  26 juni 2023: eindbeslissing
  27 juni 2023: aanbod arbeidsvoorwaarden (telefonisch en per email)

  Open voor iedereen
  De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. Daarbij laten we ons leiden door de behoeften van ons publiek, met alle achtergronden en opvattingen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen. En dat is precies waar wij als NPO naar op zoek zijn. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt. Onze vacatures staan daarom open voor iedereen.

  NPO

  Information Security Officer (m/v/x)

  NPO

  • Media en Entertainment
  Solliciteren

  Geplaatst op 10 - 05 - 2023

  Vacature is verlopen
 • De functie

  Zaanstad bereidt zich voor op de Omgevingswet. Met oog op de inwerkingtreding wordt er hard gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie, het Zaanse omgevingsplan en de ketensturing. Als visiespecialist omgevingsbeleid lever je een bijdrage aan het afronden van de omgevingsvisie in 2023 en het Zaans omgevingsplan. De doorvertaling van de omgevingsvisie in beleid en regels en de advisering in de gebiedsontwikkeling behoren tot jouw werkveld.
  Deze functie is nieuw binnen de gemeentelijke organisatie. De dynamiek in het vakgebied is groot. Dit vraagt alle ‘’hens aan dek”. Ben jij de professional die proactief aan de slag gaat met het beleidsveld omgevingsbeleid en alle lopende ontwikkelingen op rijks- en provinciaal niveau overziet? Als visiespecialist weet je vanuit verschillende vakgebieden de verbindingen te leggen en zet je in op een integrale benadering.
  Wat ga je doen?
  • Het opstellen van beleid en het beleidsmatig adviseren is je hoofdtaak. Hierbij werk je voor collega’s, het college of raad en voer je hierover overleg met inwoners, netwerkpartners en bestuurders. In de rol van opdrachtnemer krijg je wisselende opdrachten.
  • Als lid van het kernteam van de Omgevingsvisie werk je mee aan de afronding van de Zaanse Omgevingsvisie.
  • Als lid van het kernteam van het Zaans Omgevingsplan werk je mee aan het opstellen van het Zaans omgevingsplan.
  • Vanuit de inhoud van de omgevingsvisie ontwikkel je samen met je collega’s (o.a. juristen en vergunningverleners) het beleidsmatige en juridisch-planologische uitvoeringsprogramma van de visie
  • Het opstellen van een plan voor de regelmatige actualisatie van de Omgevingsvisie en het oprichten van een monitoringssysteem voor de fysieke leefomgeving.
  • Om feeling te houden met de uitvoering ben je onderdeel van het nieuw voortraject van vergunningen: Intake- en omgevingstafel.
  Jouw profiel
  Volg jij de ontwikkeling van de omgevingswet op de voet? Jij kan het verschil gaan maken in deze functie! Je weet hoe je belangen van verschillende partijen zo goed mogelijk moet afwegen om te komen tot integrale beleidsadviezen en win-winsituatie te creëren. Zowel beleidsmatig en strategisch handelen als het schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau gaat jou goed af. Natuurlijk heb jij een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.
  Wat breng je nog meer mee?
  • HBO/WO werk- en denkniveau
  • Een brede beleidsachtergrond in relatie tot de fysieke leefomgeving met aantoonbare beleidsresultaten.
  • Kennis van RO en andere vakgebieden en je overziet de samenloop van wetgeving met planologische keuzes.
  • Eerste ervaringen met de instrumenten van de Omgevingswet, bijzonder met de visie en het plan.
  Het aanbod
  Mooi werk dat er toe doet bij een goede, ambitieuze werkgever. Een baan waarin jij het verschil kan maken en een waardevolle bijdrage levert aan de stedelijke en maatschappelijke opgaven en de toekomst van Zaanstad.
  Wat kun je nog meer verwachten?
  • Salaris tussen €4.447 en €6.103 (o.b.v. 36 uur, inschaling in schaal 12, afhankelijk van ervaring)
  • Een baan voor 32-36 uur per week
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van maar liefst 17,05%, dat je kunt besteden aan extra vakantiedagen, opleidingen, een fiets of extra salaris
  • Hybride werken: zowel in het unieke stadhuis, direct gelegen naast het NS-station Zaandam, als vanuit huis. Werktijden/ -dagen zijn flexibel in te delen
  • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
  • Een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag
  • Een reiskostenvergoeding op basis van fiscale uitruil. Als je met het OV reist ontvang je daarnaast een netto tegemoetkoming in de reiskosten
  Wil jij meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? Klik dan even verder: https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
  De organisatie
  Zaanstad blijft de komende decennia groeien. In 2040 is onze stad uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. De groei van de stad heeft een grote impact op de benodigde infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte. Om deze groei te kunnen verwezenlijken en in goede banen te leiden hebben we behoefte aan de expertise van ambitieuze vakmensen, zodat de stad in de toekomst aantrekkelijk, veilig en bereikbaar blijft.
  Als je werkt bij de gemeente Zaanstad maak je deel uit van een leuke, authentieke, ondernemende organisatie. Werken bij Zaanstad betekent werken aan complexe, maatschappelijke, relevante vraagstukken met veel eigen verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving. Meer weten hoe het is om voor de fysieke leefomgeving van Zaanstad te werken? Bekijk hier het filmpje.
   
  De procedure
  Word jij onze expert op het gebied van omgevingsbeleid? Wij maken graag kennis met jou! Heb je inhoudelijk vragen of behoefte aan een oriënterend gesprek? Neem gerust contact op met Anne Langenesch (Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving I) via 06-21282324. Bel of app met Ramona Iannotti (Corporate Recruiter) op 06-58002221 voor vragen over de sollicitatieprocedure.
  Direct solliciteren? Dat kan natuurlijk ook. Wij geven jou binnen 5 werkdagen een terugkoppeling.
   

  Gemeente Zaanstad

  Beleidsadviseur omgevingsbeleid

  Gemeente Zaanstad

  • Projectmanagement
  • Zaanstad
  Solliciteren

  Geplaatst op 03 - 04 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Weet jij hoe je het beste een zorgproduct of -dienst in de markt zet? Overtuig ons van je gestructureerde en creatieve aanpak en positioneer jezelf vandaag nog als Propositie Specialist Zorg bij a.s.r.!

  Door op een projectmatige wijze aansprekende proposities voor onze verzekerden te ontwikkelen, lever jij als Propositie Specialist Zorg bij a.s.r. een essentiële bijdrage aan het halen van onze strategische doelstellingen vanuit het maatschappelijk belang. Je vertaalt daarbij actuele zorgthema’s naar de beste oplossing op het juiste moment. Daarbij draag je vanuit curatieve preventie en een gezonde leefstijl bij aan een positief effect op de gezondheid. Zo zoek jij altijd naar innovatieve manieren om in te spelen op de zorgbehoefte van onze klanten. En werk je tegelijkertijd aan het beheersbaar houden van de kosten.
  Dit ga je doen als Propositie Specialist Zorg
  • je bedenkt en implementeert, samen met je collega's, innovatieve oplossingen voor de zorgvraag van onze klanten. Dit doe je op basis van klantbehoefte-, concurrentie-, markt- en portefeuilleanalyses
  • je ontwikkelt nieuwe proposities en houdt bestaande actueel
  • je coördineert op projectmatige wijze de implementatie van nieuwe proposities en de daarmee samenhangende interne en externe processen en systemen
  • je werkt vanuit een planmatige structuur aan de uitvoering van het jaarlijks Commercieel Plan
  • je zet vol in op samenwerking met met interne stakeholders – zoals Klantbediening, Marketing, Compliance, Risk en ICT – en zoekt afstemming met externe partners, waaronder zorgverleners
  Deze vacature is echt iets voor jou want jij
  • bent creatief en gestructureerd, hebt een relevante opleiding op hbo-niveau afgerond én ongeveer 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie
  • bent een kei in stakeholder-, project- en relatiemanagement en neemt anderen, inspirerend en overtuigend als je bent, makkelijk mee in de gekozen richting en strategie
  • overziet de grote lijnen én hebt oog voor details
  • hebt affiniteit met het thema zorg en gezondheid
  Dit bieden we je
  • een bruto salaris van € 3.500,- tot € 5.700,- op basis van 38 uur per week, een 13e maand én korting op verzekeringen
  • een heel goede pensioenregeling: a.s.r. betaalt minimaal 19,8% premie en dat kan oplopen tot 35,3%, jouw eigen bijdrage is maar 4,5%
  • bij a.s.r. zijn we flexibel in thuiswerken: we werken gemiddeld 60% thuis en 40% op kantoor en je hebt veel ruimte om je eigen werktijden te bepalen
  • een flexibele werkplek op ons prachtige hoofdkantoor in Utrecht met veel faciliteiten én een NS-Business Card met vrij reizen.
  • veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit
  • met een plek in de Dow Jones Sustainability World index behoort a.s.r. tot de wereldwijde top van duurzame bedrijven
  VERVALDATUM: 15 april

  ASR

  Propositie Specialist

  ASR

  • Marketing & communicatie
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 30 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Heb jij een hart voor de Geestelijke Gezondheidszorg en Zintuigelijke Gehandicaptenzorg en wil je meewerken aan een toekomstbestendige inrichting van de zorg? Maak jouw visie werkelijkheid als Beleidsadviseur GGZ en ZG bij a.s.r.!


  Bij a.s.r. zorg werken we hard aan de gezondheid van onze verzekerden, inspringen op ontwikkelingen in de markt en de maatschappij en het verbeteren van onze klantfocus. Dit vraagt om een alerte, vernieuwende en adequate benadering. Wil jij hier als Beleidsadviseur aan meewerken? Samen met je collega’s ben jij bepalend voor het stellen van de financiële kaders tijdens de jaarlijkse cyclus binnen het zorgbedrijf. Door in- en externe inzichten en klantsignalen te vertalen naar strategie en beleid, zorg jij dat we onze concurrerende positie behouden en verbeteren. Je voert regie op de visievorming en de daaruit volgende beleidsinitiatieven voor verschillende zorgsoorten en bent een gewaardeerd gesprekspartner voor alle stakeholders binnen en buiten a.s.r. Jouw kracht is dat je goed verbanden weet te leggen tussen de verschillende zorgsoorten en je niet snel uit het veld laat slaan. Wil jij jouw stempel drukken op het beleid van a.s.r. zorg? Word Beleidsadviseur bij a.s.r.!
  Dit ga je doen als Beleidsadviseur GGZ en ZG
  • je ontwikkelt een visie en plan op onderwerpen die spelen in de Geestelijke Gezondheidszorg en Zintuigelijke Gehandicaptenzorg
  • je ontwikkelt een ketenoverstijgende strategie en beleid voor complexe beleidsonderwerpen
  • je stemt het beleid af binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van a.s.r. en zorgt dat het gerealiseerd wordt in het veld
  • je houdt regie op afspraken, verplichtingen en voorwaarden
  • je brengt vernieuwing op de inhoud en het proces van strategie- en beleidsontwikkeling
  Deze vacature is echt iets voor jou, want jij
  • hebt naast een wo-opleiding minimaal 5 jaar ervaring binnen de zorg en actuele kennis op het gebied van zorgverzekeringen, risicoverevening en -beheersing en relevante wet- en regelgeving.
  • bent ondernemend, zelfstandig en besluitvaardig
  • kunt diverse invalshoeken en belangen afwegen en verbinden, met de klantbehoeften altijd in het achterhoofd
  • vindt het leuk om nieuwe relaties op te bouwen en anderen te stimuleren om samen doelstellingen te behalen
  • hebt een visie op de strategieën in de zorgmarkt en weet klassieke patronen indien nodig om te buigen om vernieuwing te brengen in het zorglandschap
  Dit bieden we je
  • een bruto salaris van € 4.000 - € 5.700 op basis van 38 uur per week, een 13e maand én korting op verzekeringen
  • een heel goede pensioenregeling: a.s.r. betaalt minimaal 19,8% premie en dat kan oplopen tot 35,3%, jouw eigen bijdrage is maar 4,5%
  • bij a.s.r. zijn we flexibel in thuiswerken: we werken gemiddeld 60% thuis en 40% op kantoor en je hebt veel ruimte om je eigen werktijden te bepalen
  • een flexibele werkplek op ons prachtige hoofdkantoor in Utrecht met veel faciliteiten én een NS-Business Card met vrij reizen.
  • veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit
  • met een plek in de Dow Jones Sustainability World index behoort a.s.r. tot de wereldwijde top van duurzame bedrijven
  VERVALDATUM: 15 april 

  ASR

  Beleidsadviseur GGZ en ZG

  ASR

  • Management
  • Fulltime
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 30 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Ben jij op zoek naar een rol op het snijvlak van business en IT, met veel verantwoordelijkheid en alle ruimte om ook aan je persoonlijke ontwikkeling te werken? Solliciteer dan op de vacature van Business IT Consultant Betaalcentrum bij a.s.r.!

  Als Business IT Consultant bij a.s.r. schakel je met de business om processen en systemen verder te optimaliseren en vorm te geven. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een optimale werking van de financiële systemen voor het in- en excasso verkeer (o.a. SAP CD). Met nieuwe functionaliteit of aanpassingen in de informatievoorziening kom je tegemoet aan wensen van de business en ondersteun je bedrijfsprocessen van de financiële afdelingen. Ook zorg je ervoor dat productiviteit en de kwaliteit voldoen aan de daarvoor gestelde normen. In deze rol ben je gericht op verbeteren en zet je graag een stapje extra voor de klant. Beschik jij over lef en wil jij als belangrijke schakel bijdragen aan ‘state of the art’ oplossingen binnen de roadmap van de van de financiële systemen bij a.s.r.? Solliciteer dan op deze vacature van Business IT Consultant Betaalcentrum!
  Dit ga je doen als Business IT Consultant Betaalcentrum
  • fungeren als schakel tussen systeemgebruikers van diverse bedrijfsonderdelen en onze in- en externe IT-leveranciers (o.a. CapGemini India)
  • vertalen van gebruikerswensen en - eisen naar specificaties voor de functionele inrichting van de applicaties
  • actief bijdragen aan strategische of tactische projecten
  • gebruikers helpen met antwoorden en oplossingen voor hun vragen en wensen
  • zorgen voor stabiliteit en betrouwbaarheid van de geïmplementeerde financiële systemen (o.a. SAP)
  Deze vacature is echt iets voor jou, want jij
  • hebt minimaal hbo werk- en denkniveau aangevuld met relevante ervaring in het beheren en onderhouden van informatiesystemen.
  • hebt kennis en ervaring met processen & systemen in het betaalverkeer (in- en excasso) en grootboek is een pré.
  • bent analytisch sterk en kunt complexe processen en systemen snel doorgronden
  • bent hands-on, ondernemend en zit vol met goede ideeën
  • bent flexibel, leergierig en je kunt goed communiceren
  Dit bieden we je
  • een bruto salaris van € 3.500,- tot € 5.000,- op basis van 38 uur per week, een 13e maand én korting op verzekeringen
  • een heel goede pensioenregeling: a.s.r. betaalt minimaal 19,8% premie en dat kan oplopen tot 35,3%, jouw eigen bijdrage is maar 4,5%
  • bij a.s.r. zijn we flexibel in thuiswerken: we werken gemiddeld 60% thuis en 40% op kantoor en je hebt veel ruimte om je eigen werktijden te bepalen
  • een flexibele werkplek op ons prachtige hoofdkantoor in Utrecht met veel faciliteiten én een NS-Business Card met vrij reizen.
  • veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit
  • werken bij de Beste Werkgever van Nederland in 2021 en de duurzaamste verzekeraar van de wereld
  VERVALDATUM: 15 april

  ASR

  Business IT Consultant

  ASR

  • IT
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 30 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Heb jij een hart voor de zorg én een hoofd voor cijfers? Als Zorginkoper Ouderenzorg bij a.s.r. zorg zet je beide kwaliteiten in voor de beste deals. Daar wordt iedereen beter van!


  In de rol van Zorginkoper Ouderenzorg bij a.s.r. koop jij de beste zorg in tegen de beste prijs. Je bouwt aan duurzame relaties met grote en kleine zorgaanbieders en verbetert de inkoopresultaten van a.s.r. dankzij slimme processen en innovatieve inkoopmethodes. Je onderhandelt over wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (Evl) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Daarbij hou je ook de impact op de rest van de zorgketen in het oog. Omdat a.s.r. voorstander is van ontschotting in de zorg, is kennis over verschillende zorgsoorten cruciaal. Je koopt als Zorginkoper Ouderenzorg bij a.s.r. dan ook meerdere zorgsoorten tegelijk in. Dat maakt deze functie extra aantrekkelijk!
  Dit ga je doen als Zorginkoper Ouderenzorg
  • onderhandelen en contracten sluiten met zorgaanbieders, zowel persoonlijk (maatwerk) als digitaal (bulk)
  • op systematische wijze beleidsmatige en cijfermatige (financiële) gegevens verzamelen, analyseren en monitoren
  • het inkoopbeleid helpen ontwikkelen, implementeren en bewaken
  • een relevant netwerk van interne en externe stakeholders opbouwen en onderhouden met het doel informatie uit te wisselen
  • de nieuw uitgewerkte strategie van a.s.r. zorg handen en voeten geven, onder andere door deel te nemen aan projecten
  Deze vacature is echt iets voor jou, want jij
  • hebt een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, accountancy, gezondheidswetenschappen of een (para)medische studie
  • hebt minimaal twee jaar (bedrijfskundige) ervaring in de zorgsector, bijvoorbeeld als zorginkoper of -verkoper, controller of consultant
  • hebt een scherpe, commercieel-analytische blik en goed financieel inzicht
  • hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, waardoor je uitblinkt in het onderhouden van relaties
  Dit bieden we je
  • een bruto salaris van € 3.500,- tot € 5.000,- op basis van 38 uur per week, een 13e maand én korting op verzekeringen
  • een heel goede pensioenregeling: a.s.r. betaalt minimaal 19,8% premie en dat kan oplopen tot 35,3%, jouw eigen bijdrage is maar 4,5%
  • bij a.s.r. zijn we flexibel in thuiswerken: we werken gemiddeld 60% thuis en 40% op kantoor en je hebt veel ruimte om je eigen werktijden te bepalen
  • een flexibele werkplek op ons prachtige hoofdkantoor in Utrecht met veel faciliteiten én een NS-Business Card met vrij reizen.
  • veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit
  • met een plek in de Dow Jones Sustainability World index behoort a.s.r. tot de wereldwijde top van duurzame bedrijven
  VERVALDATUM: 15 april

  ASR

  Inkoper Zorg

  ASR

  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 30 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Ben jij die IT Security Specialist die inhoudelijk wil adviseren over het inrichten van ICT Security maatregelen? En wil je de mogelijkheid om thuis te werken met vrijheid om je eigen agenda in te delen? Dan zit je goed bij a.s.r.


  Als IT Security Specialist sta je voor integriteit en waakzaamheid en weet je precies welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van ICT en cyber security. In deze cruciale en zelfstandige functie adviseer je lijnmanagement, directieleden en verschillende productlijnen over in te richten IT security maatregelen. Daarnaast maak je een concrete en praktische vertaling van IT Security risico's naar de impact op informatiestromen en de te nemen mitigerende maatregelen. Ben jij op zoek naar een functie waarin je jouw passie en vakmanschap kunt inzetten om de technologie en bedrijfsprocessen te beschermen tegen cyber criminelen? Solliciteer dan meteen op deze vacature van IT Security Specialist!
  Dit ga je doen als IT Security Specialist
  • je signaleert IT Security kwetsbaarheden en adviseert over technische beheersmaatregelen, waarbij je rekening houdt met (praktische) haalbaarheid, techniek en kosten
  • je werkt mee aan het doorontwikkelen van standaarden op het gebied van informatie beveiliging, bijvoorbeeld in het kader van Cloud
  • je werkt mee aan het doorontwikkelen van de security architectuur samen met de collega's van het team architectuur
  • je haalt resultaten door mensen bij elkaar te brengen en acties te ondernemen
  • je adviseert management over cyber security zaken (trends, dreigingen en technieken) en maakt collega’s bewust van dit onderwerp
  Deze vacature is echt iets voor jou, want jij hebt
  • een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding, zoals Security management of Bedrijfskundige Informatica
  • relevante certificeringen, waaronder CISSP(-ISSMP), CISM of CCSP
  • minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging
  • up-to-date kennis van security trends, dreigingen en technieken
  • een proactieve houding en passie voor alles wat met jouw vakgebied te maken heeft
  Dit bieden we je
  • een goed salaris, een 13e maand én korting op verzekeringen en aandelen
  • een heel goede pensioenregeling: a.s.r. betaalt minimaal 19,8% premie en dat kan oplopen tot 35,3%, jouw eigen bijdrage is maar 4,5%
  • bij a.s.r. zijn we flexibel in thuiswerken: we werken gemiddeld 60% thuis en 40% op kantoor en je hebt veel ruimte om je eigen werktijden te bepalen
  • een flexibele werkplek op ons prachtige hoofdkantoor in Utrecht met veel faciliteiten.
  • veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit
  • met een plek in de Dow Jones Sustainability World index behoort a.s.r. tot de wereldwijde top van duurzame bedrijven

  ASR

  Senior IT Security Specialist

  ASR

  • IT
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 27 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • De functie

  Een groeiende en verdichtende stad met een groot landschappelijk buitengebied én de ambitie om te vergroenen! Dat vind je in Zaanstad! Door toenemende ruimteclaims in het buitengebied en vele vraagstukken van stedelijk landschap tot natuurlijk landschap, kun jij als landschapsarchitect in Zaanstad in de volle breedte van het vak aan de slag!
  Wat ga je doen?
  Als landschapsarchitect ben jij betrokken bij het uitvoeren van projecten, bouwplannen en RO ontwikkelingen waar landschappelijke waarden een integraal onderdeel van zijn. De beleidskaders en ambities voor de ontwikkeling van het binnenstedelijk groen en het landschappelijk buitengebied stel jij op. Jij adviseert over het landschap en ruimtelijke inpassing bij infrastructurele projecten, transformatie van bedrijventerreinen, functiewijziging landbouwbedrijven, water- en natuurprojecten en klimaatadaptatie en energie (RES). Jij zet je hierbij in om de kwaliteitsdoelen voor groen en landschap te behalen.
  Tevens adviseer je op bouwvergunningen (WABO) en bestemmingsplannen in het buitengebied of met een grote landschappelijke component. Dat doe je in samenwerking met de ontwerpers openbare ruimte en of stedenbouwkundigen. Onder de Omgevingswet doe je dit straks in de Keten van de Toekomst aan de omgevings- of gebiedstafel. Bij gebiedsontwikkelingsprojecten adviseer jij al in een vroeg stadium over het landschap.
  Verder:
  • Beantwoord je vragen over groen en landschap binnen en buiten de organisatie (bewoners, Staatsbosbeheer, provincie, agrarische natuurvereniging, Hoogheemraadschap, Landschap Noord Holland, vrijwilligers landschapsbeheer) en inspireer je beheerders, collega’s van andere vakgebieden, opdrachtgevers en bestuurders vanuit de positie van deskundige.
  • Adviseer je over het thema recreatie, waterrecreatie en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn.
  • Draag je bij aan de uitvoering van het Groen en waterplan Zaanstad, als adviseur van concrete projecten en processen uit het Uitvoeringsprogramma GWP.
  • Lever je een inhoudelijke bijdrage op hoofdlijnen aan grotere projecten in de openbare ruimte zoals projecten in de hoofdgroenstructuur, parken en stadsranden.
  • Ben je verantwoordelijk voor de subsidiedossiers ZNMC, KMZ en vrijwillig landschapsbeheer.
  In deze functie werk je nauw samen met vakspecialisten op het gebied van stedenbouw, ecologie, erfgoed en toerisme en met senior beheerders van de openbare ruimte. Wil jij alvast één van je collega’s leren kennen? Bekijk het filmpje met Michiel van Zwieten of lees het interview over zijn werk als ontwerper openbare ruimte bij Zaanstad.
  Jouw profiel
  Dat jij de expert bent op het gebied van landschap mag wel duidelijk zijn. Jouw creativiteit, passie voor het vak en je goede adviesvaardigheden komen goed van pas. Jij denkt niet alleen in mogelijkheden, maar jij kunt met jouw enthousiasme en communicatieve vaardigheden uiterst goed plannen presenteren en draagvlak creëren op verschillende niveaus. Je kunt zelf goed ontwerpen en ontwerpen beoordelen, maar je bent vooral op zoek naar een baan waarin je meer als adviseur aan de slag gaat dan alleen als ontwerper. Kennis overdragen en adviseren is iets waar jij energie van krijgt.
  Verder heb je:
  • min. een afgeronde WO opleiding in de richting van landschapsontwerp;
  • min. 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
  • kennis van wettelijke kaders en regelgeving en ben je in staat om de samenloop van wetgeving met planologische keuzes te overzien.
  Het aanbod
  Gemeente Zaanstad is een fijne werkgever. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’s, je hebt inhoudelijk zeer uitdagende en verantwoordelijke werkzaamheden. Daarbij draag jij direct bij aan de stedelijke opgaven en de toekomst van Zaanstad. Je komt te werken in het team landschap en openbare ruimte-ontwerpers dat bestaat uit 7 collega’s.
  Wat kun je nog meer verwachten?
  • Een salaris tussen €3.701 en €5.372 (o.b.v. 36 uur per week, schaal 11). Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
  • Een baan voor 32-36 uur per week.
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van maar liefst 17,05%, dat je kunt besteden aan extra vakantiedagen, opleidingen, een fiets of extra salaris.
  • Hybride werken: zowel in het unieke stadhuis, direct gelegen naast het NS-station Zaandam, als vanuit huis. Werktijden/ -dagen zijn flexibel in te delen.
  • Gedeeltelijke betaald ouderschapsverlof.
  • Een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag.
  • Een reiskostenvergoeding op basis van fiscale uitruil. Als je met het OV reist ontvang je daarnaast een netto tegemoetkoming in de reiskosten.
  Wil jij meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? Klik dan even verder: www.werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
   
  De organisatie
  Zaanstad is een groeiende gemeente onder de rook van Amsterdam. In 2040 is onze stad naar verwachting uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Deze groei biedt mooie kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren, maar brengt ook uitdagingen met zich. Interessante uitdagingen waar jij als landschapsarchitect een waardevolle bijdrage aan kunt leveren.
   
  De procedure
  Word jij de nieuwe landschapsarchitect? Wij maken graag kennis met jou! Tijdens een oriënterend gesprek vertellen wij jou meer over de functie, de stad en het werken bij Zaanstad. Heb jij behoefte aan een kennismaking? Neem dan vooral even contact op met Ramona Iannotti (Corporate Recruiter) via 06-58002221.
  Heb jij inhoudelijke vragen over de functie? Daarvoor kun je terecht bij Tom van der Eng (Afdelingshoofd Fysieke Leefomgeving) via 06-52647076.
  Direct solliciteren? Wij geven jou binnen 5 werkdagen een terugkoppeling.

  Gemeente Zaanstad

  Landschapsarchitect

  Gemeente Zaanstad

  • Ruimtelijke ordening/Milieu
  • Zaanstad
  Solliciteren

  Geplaatst op 03 - 04 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Een uitdagende en tactische rol!

  De functie
  Als Beheerder Verkeer handel je in deze tactische rol complexere vraagstellingen af die zowel vanuit andere vakafdelingen of vanuit onze inwoners of bedrijven komen. Jij kent jouw eigen werkgebied en handelt hier ook naar. Je stelt adviezen op betreffende het taakveld en draagt verbeteringen/optimalisaties aan. Hier hoort ook het voorbereiden en maken van verkeersbesluiten, minder-valide parkeerplaatsen en oplaadpalen bij. Jij adviseert en bent de vertegenwoordiger van de gemeente in bezwaarprocedures tegen dit soort besluiten.
  Tevens neem jij deel aan de volgende overleggen:
  • Het Breed Verkeers Overleg (BVO), samen met alle direct betrokkenen op verkeerszaken in de gemeente Zaanstad;
  • De Ambtelijke Verkeers Commissie (AVC), samen met de afdeling Straattoezicht en Politie.
  Jouw profiel
  Jij bent daadkrachtig en neemt graag de verantwoordelijkheid. Met jouw deskundigheid maak je het verschil. Je kunt goed omgaan met tegenstrijdige belangen op het gebied van verkeersvraagstukken en kunt daarin overtuigend adviseren. Tevens beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en zoek je graag de samenwerking met collega’s op.
  Daarnaast beschik jij over:
  • Een afgeronde (verkeer)technische HBO opleiding;
  • Relevante ervaring in het vakgebied Verkeer.
  Ben jij een starter en heb jij nog niet de gevraagde ervaring? Geen probleem! Wij bieden jou de kans om het vak te leren door goede begeleiding van de collega’s.
  Het aanbod
  Gemeente Zaanstad is een fijne werkgever. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’s, je hebt inhoudelijk zeer uitdagende en verantwoordelijke werkzaamheden én een geweldige werkplek. Verder bieden wij:
  • Een baan voor 36 uur per week;
  • Een salaris tussen €3.090 en €4.671 bruto per maand (schaal 10 o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden;
  • Een tegemoetkoming in je reiskosten op basis van het OV en de mogelijkheid om je overige reiskosten fiscaal uit te ruilen;
  • Een thuiswerkvergoeding van €2 netto per dag;
  • Individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering); maakt het pakket compleet.
  Meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk het overzicht op: www.werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
  De organisatie
  Zaanstad behoort tot de 20 grootste gemeenten van Nederland en groeit nog steeds. Het is een bruisende stad, die volop in ontwikkeling is. In 2040 is onze stad uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Dat betekent o.a. dat er flink moet worden gebouwd. Deze groei biedt mooie kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van duurzaamheid, klimaat en mobiliteit.
  De afdeling Stadsbeheer en -onderhoud
  Je komt te werken op de afdeling Stadsbeheer en –onderhoud. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De stad groeit en is volop in beweging. Zaanstad beheert alle objecten binnen de openbare ruimte van onze stad. Daarbij moet je o.a. denken aan kilometers wegen, riolering, bruggen, kades, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, groen, watergangen, bomen, speelplaatsen en begraafplaatsen. Alle collega’s binnen de afdeling werken nauw samen en zorgen ervoor dat er goede en slimme stappen worden gemaakt richting de toekomst. Samen wordt er dagelijks gewerkt aan het onderhoud, de inspectie en het herstel van alle onderdelen van de openbare ruimte. Als iets kapot of onveilig is, dan zorgt de afdeling Stadsbeheer en -onderhoud er voor dat het wordt gemaakt of vervangen.
  Binnen de afdeling (ongeveer 75 medewerkers) heerst een open werksfeer, onderling respect en het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. De afdeling bestaat uit drie teams: Riool, Infra en Groen & Water. Binnen de afdeling werken beheerders, werkvoorbereiders, inspecteurs, projectuitvoerders en onderhoudsmedewerkers nauw samen.
  Team Infra
  Je gaat werken bij het team Infra. Binnen team Infra is er het cluster Verkeer bestaande uit een Werkvoorbereider, twee Beheerders Verkeer, een Coördinator Tijdelijke Verkeers Maatregelen en toekomstig ook een Verkeersregisseur. Je gaat samenwerken met leuke en betrokken collega’s. Eventuele fouten worden samen opgelost en dienen als leermoment voor de toekomst
   
  De procedure
  Herken jij jezelf in het beschreven profiel en krijg je nu al zin om aan de slag te gaan in deze rol? Dan zien wij jouw sollicitatie voorzien van CV en motivatiebrief graag tegemoet. Heb je eerst nog vragen? Neem dan gerust contact op met Eric van Zundert (Teamleider Stadsbeheer & Onderhoud) via 06-58002271. Bel of app met vragen over de sollicitatieprocedure met Lisa Bos (Corporate Recruiter) via 06-58002278.
  Binnen 5 werkdagen na ontvangst van jouw sollicitatie ontvang je een reactie terug van ons of je uitgenodigd wordt voor een gesprek.

  Gemeente Zaanstad

  Beheerder Verkeer

  Gemeente Zaanstad

  • Verkeerskunde
  • Zaanstad
  Solliciteren

  Geplaatst op 03 - 04 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • De functie

  Ben jij graag ambassadeur voor documentaire informatievoorziening binnen Zaanstad? Richt jij de processen zo in, dat stukken altijd teruggevonden worden? Ben jij de Recordsmanager die graag aan de slag gaat met Archive by Design?
  De afdeling DIV is volop in ontwikkeling! Voor jou een mooie kans om toekomstbestendige processen in te richten. Zo kunnen we het archief nu en in de toekomst volgens wet- en regelgeving beheren.
  Jij zorgt voor de inrichting van een goed digitaal dossierbeheer, controles en werkafspraken. Je onderzoekt wensen, adviseert en ondersteunt klanten bij de inrichting van hun informatiehuishouding. Gaat er iets niet goed in het proces? Dan ga jij samen met de collega’s van de afdeling en functioneel beheer zoeken naar de oplossing!
  Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, autorisatie en uitvoering van het overbrengen en vernietigen van zowel digitale als papieren dossiers.
  Je signaleert kansen en bedreigingen voor de digitale informatievoorzieningen en vertaalt deze naar praktische toepassingen. Je vertaalt wetgeving naar werkprocessen van de afdeling.
  Wat ga je verder doen?
  • Adviseren op verschillende belangrijke onderwerpen zoals; wetgeving en zaaktypen, de omslag van fysiek naar digitaal werken en over archieffunctionaliteiten bij de aanschaf van systemen
  • Verantwoordelijk voor tijdige en correcte uitvoeren overbrengen/vernietigen archieven
  • Deelnemen aan organisatiebrede projecten met betrekking tot het informatiebeheer
  • Meedenken over en schrijven van archiefbeleid en informatiebeheer
  • Inrichten en uitvoeren van kwaliteitscontroles en audits in het kader van het kwaliteitssysteem.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op gebied van DIV, archief en informatiemanagement.
  Jouw profiel
  Als geen ander kan je feitelijke informatie zowel mondeling als schriftelijk begrijpelijk en helder over te brengen. Ook weet je anderen op inspirerende wijze te doordringen van het belang van goed informatiebeheer. Je bent enthousiast, van vernieuwen en veranderen krijg je energie. Je bent in staat om collega’s hierin mee te nemen. Je bouwt aan een duurzame klantrelatie, werkt zelfstandig en voelt je verantwoordelijk voor een goed resultaat.
  Wat heb je nog meer in huis?
  Afgeronde HBO opleiding op het gebied van archief- en informatiemanagement. Of bereid deze te volgen.
  Minimaal 2 jaar ervaring binnen het vakgebied
  Ervaring met het vernietigen en overbrengen van informatie en archief.
  Kennis van de Archiefwet, het Archiefbesluit, de Selectielijst, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Open Overheid (WOO)
  Het aanbod
  Gemeente Zaanstad is een fijne werkgever. Je gaat werken met toegewijde, enthousiaste collega’s. Je hebt inhoudelijk zeer uitdagende en verantwoordelijke werkzaamheden én een geweldige werkplek. Verder bieden wij:
  • Een baan voor 32 uur per week
  • Een salaris tussen de €3.090,-en €4.671,- bruto per maand (schaal 10 o.b.v. 36 uur per week). Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
  • Individueel Keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris (opgebouwd uit o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
  • Wij werken flexibel: gedeeltelijk op ons spraakmakende Stadhuis in Zaandam en deels vanuit huis. Wij kennen een thuiswerkvergoeding van netto €2,-. Wij kennen een tegemoetkoming in reiskosten op basis van OV en de mogelijkheid om overige reiskosten fiscaal uit te ruilen.
  Meer weten over onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk het overzicht op: www.werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
   
  De organisatie
  Met ruim 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 20 grootste gemeenten van Nederland. Wij zijn zowel regionaal als landelijk een relevante speler. Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Zaanstad daagt je uit! Om het beste uit jezelf te halen, om te groeien. Ga jij die uitdaging aan?
  De afdeling en het team
  De vraag van bewoners en bedrijven staat bij gemeente Zaanstad centraal. Collega’s van de sector Externe Dienstverlening zijn het eerste contact met de inwoners voor verzoeken en aanvragen. De afdeling DIV (Documentaire Informatievoorziening) is onderdeel van deze sector. De afdeling is sterk in ontwikkeling, met als doel: een toekomstbestendige inrichting en goede informatiehuishouding.
  Met de implementatie van Recordmanagement op de afdeling verandert het werkterrein. Registreren en archiveren breiden we uit en vervang we door adviseren, controleren en kwaliteitsbewaking.
  De collega’s binnen Recordsmanagement zijn verantwoordelijk van het identificeren tot het vernietigen van records in een digitale omgeving. Ook adviseren wij de organisatie hierover.
   
  De procedure
  Zie jij jezelf al werken als recordmanager bij Gemeente Zaanstad? Dan zien wij jouw sollicitatie voorzien van CV en motivatiebrief graag tegemoet. Je ontvangt binnen 5 werkdagen van ons een reactie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Annemieke Adema (06-50071682) of Anita Singers (06-50071679). Heb je vragen over de procedure? Bel of app met Lisa Bos (Corporate Recruiter) via 06-58002278.

  Gemeente Zaanstad

  Recordsmanager

  Gemeente Zaanstad

  • Projectmanagement
  • Zaanstad
  Solliciteren

  Geplaatst op 03 - 04 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Een ministerie van Financiën dat zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving weerspiegelt. Een mooi doel, waarvoor jij je inzet als sr. adviseur diversiteit, gelijkheid en inclusie. In deze centrale rol in Den Haag bouw je samen met anderen aan een diverse en inclusieve organisatie. Daarbij vertaal je beleid op een creatieve manier naar de dagelijkse praktijk. Een mooie uitdaging met impact!

  Je draagt bij aan een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt, zichzelf volledig kan ontwikkelen en zich kan inzetten voor een financieel gezond Nederland. Verschillende invalshoeken en achtergronden geven kracht. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op wat past bij Nederland.
  De afgelopen jaren is er al flink gebouwd aan hoe we diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie verweven in onze organisatie. Zo is er een Commissie Diversiteit en Inclusie (D&I) met leidinggevenden van elke afdeling en hebben we een werkgroep die meedenkt over het D&I-beleid en activiteiten. We hebben een ambassadeur uit de ambtelijke top voor diversiteit en inclusie. Daarnaast zijn er binnen het werving-en-selectieproces flinke stappen gezet voor een inclusieve toolbox waardoor iedereen binnen het ministerie nu een inclusieve vacature kan schrijven. Trainingen en workshops rondom D&I zijn beschikbaar voor alle medewerkers.
  Samenvattend staat er al heel veel, maar zoals jij misschien al weet; diversiteit, gelijkheid en inclusie staat nooit stil en leeft als thema meer dan ooit in de samenleving en daarom ook binnen ons ministerie. Nu is het tijd voor een vervolgstap: structurele borging van diversiteit, gelijkheid en inclusie in de organisatie, waaraan jij in deze nieuwe functie een belangrijke bijdrage levert.
  De rol van adviseur diversiteit en inclusie is een combinatie van denken én doen: je bent beleidsmatig verantwoordelijk en combineert dit met projectmatig werken om gave ideeën te realiseren. De ene dag schrijf je een advies voor het hoger management of een analyse van een diversiteitsvraagstuk. De andere dag spreek je met collega’s over het creëren van banen voor medewerkers vanuit de banenafspraak bij een bepaalde dienst. Ook zet jij je creativiteit in voor het organiseren van activiteiten rond het thema diversiteit en inclusie, zoals een themabijeenkomst over internationale vrouwendag. In de organisatie zie je wat we nog meer kunnen organiseren om onze ambities waar te maken én ben je de drijvende kracht achter de uitvoering ervan.
  Jouw taken op een rij:
  Je ontwikkelt intern (centraal) beleid op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, en je draagt bij aan de uitvoering hiervan.
  Je hebt een coördinerende functie waarin je samenwerking stimuleert binnen het departement (waaronder de Belastingdienst, Toeslagen en Douane) op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie.
  Je signaleert in- en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op diversiteit en inclusie. Hiervoor onderhoud je contacten met andere departementen en diverse (externe) partijen over (voorgenomen) veranderingen, rijksbrede beleidswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
  Je organiseert diverse bijeenkomsten en activiteiten voor medewerkers.

  Ministerie van Financien

  Senior Adviseur diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

  Ministerie van Financien

  • Management
  • Fulltime
  • Den Haag
  Solliciteren

  Geplaatst op 23 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Je zorgt voor een heldere portfolioplanning waarbij je op een praktische en begrijpelijke manier inzicht creëert in schaarse resources. In samenwerking met stakeholders stuur je op de uitvoering van de gemaakte plannen met een investeringsbudget van bijna 40 miljoen per jaar.

   
  Bij deze vacature maken wij gebruik van objectief selecteren. Dat wil zeggen dat wij een selectie maken aan de hand van antwoorden op door ons vooraf bepaalde vragen. Wij zien jouw cv pas op het moment dat de selectie is afgerond en de gesprekken worden ingepland. Op deze manier dragen wij bij aan een nog inclusiever NS en selecteren wij op dat wat belangrijk is: vaardigheden, competenties, kennis en kunde.
   

  Daarom wil je als portfoliomanager bij NS werken

  • Je draagt de verantwoordelijkheid voor het behouden van het overzicht over ongeveer 25 projecten/programma’s en ontwikkelstraten met een investeringsbudget van bijna 40 miljoen per jaar.
  • Het aan jou toegewezen resultaatgebied heeft als missie om veilig, betrouwbaar en schoon materieel en bedrijfsmiddelen tegen de laagst mogelijke onttrekking en kosten te realiseren.
  • Samen met je collega’s in je domein implementeer je lean portfoliomanagement en breng je het naar een hoger volwassenheidsniveau
  • Je draagt actief bij aan het opstellen van een strategisch meerjarenplan.
   
  Marieke: “Ons team zorgt ervoor dat de investeringen NS de meeste waarde opleveren. Het gaat om de juiste dingen doen en de dingen juist doen.” 
   

  Dit ga je doen als portfoliomanager

  Als portfoliomanager ben jij betrokken bij veranderinitiatieven die als doel hebben om veilig, betrouwbaar en schoon materieel en bedrijfsmiddelen tegen de laagst mogelijke onttrekking en kosten te realiseren. Denk hierbij aan projecten voor de bouw van een nieuwe treinstellenhal, een camerasysteem voor treincontroles en het reviseren van een kuilwielenbank. Jij draagt bij aan het behalen van de strategische meerjaren doelstellingen door het samenstellen van de juiste NS portfolio. De portfolio bestaat uit programma's, projecten en ontwikkelstraten enerzijds en de risico’s, kansen en beschikbare middelen (tijd, geld en resources) anderzijds. Daarnaast omvat je werk ook een Agile-werkomgeving waarin onder andere het structureel verlagen van de kosten van instandhouding en bedrijfsmiddelen door inzet van technologie en het verbeteren van de kwaliteit van het onderhoudsproces centraal staan. Je werkt in het team van Portfoliomanagement met een eigen resultaatgebied.

   
  Dankzij jouw strategische adviesvaardigheden en organisatiesensitiviteit ben jij van onschatbare waarde bij het:
  • Creëren van overzicht, inzicht en een toekomstvisie van jouw portfolio in samenspraak met relevante stakeholders.
  • Adviseren van (hoger) management (en directie) t.a.v. besturing en voortgang projecten en agile teams binnen jouw portfolio.
  • Het leveren van een bijdrage aan het maken van de beweging naar een andere manier van werken binnen NS (Resultaatsturing)
  • Monitoren van waardecreatie en plegen van gerichte interventies ten behoeve van bijsturing.
  • Optimaliseren van de besturing en kwaliteit van portfolio’s en onderliggende projecten en programma’s.
  • Adviseren van de stakeholders over de samenstelling, prioritering, planning en impact van de portfolio. Begeleiden en adviseren van lijn-, project en programmamanagement.
  • We zijn continu in verandering en binnen deze verandering spelen we zelf een actieve rol. Je denkt en werkt mee aan nieuwe manieren van Portfoliomanagement en het doorvoeren hiervan.   

  Hier ga je werken

  Jouw stoel staat klaar op het hoofdkantoor van NS bij de concernstaf Portfoliomanagement. Hier werk je nauw samen met je directe collega’s, andere portfolio managers, aan ontwikkeling en realisatie van de portfolio’s op verschillende onderwerpen. Daarvoor werken we enerzijds in teamverband als portfoliomanagers en zoeken wij elkaar op om met elkaar te sparren en ervaringen te delen met als uiteindelijke doel de afdeling naar een hoger plan te tillen.
  Anderzijds werk je nauw samen met de stakeholders in jouw resultaatgebied. Dit zijn: clusterleads, productowners, project- en programmamanagers, riskmanagers, afdelingsmanagers van kritische resources (denk daarbij aan specialistische planningssoftware), IT-architecten, project control, business control, kwaliteitsmanagement, experts op specifieke NS gebieden, communicatie, KPI regieteam en opdrachtgevers van projecten.


  Een team waarin hard wordt gewerkt, maar waar ook ruimte is voor plezier en veel eigen initiatief tot verbetering. Samen met hen en de collega’s in de bedrijfsonderdelen zorg je dat de resultaatsturing geïmplementeerd wordt in de organisatie en de doelstellingen binnen de gestelde kaders worden behaald.


  Bij NS vinden we diversiteit en inclusie belangrijk, het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wat jouw achtergrond of levensovertuiging is, maakt dan ook niet uit: we zijn vooral benieuwd naar jouw visie op de functie van portfoliomanager.

  Dit zijn de functie-eisen

  • HBO/WO niveau aangevuld met aantoonbare ervaring met portfolio- en/of project/programmamanagement.
  • Je bent bekend met diverse projectmethodieken (Prince II, Lean, Agile).
  • Conceptueel vermogen: inzicht krijgen in complexe situaties, problemen en processen, abstracte vraagstukken omzetten naar strategische adviezen met concrete resultaten.
  • Resultaatgericht: Je stuurt op voortgang en schakelt op als deze er niet of te weinig is.
  • Door jouw sterke communicatieve en sociale vaardigheden ben jij richting je stakeholders in staat om stevig in je schoenen te staan als dat moet en flexibel te zijn als dat kan
  • Door jouw ervaring in een complexe organisatieomgeving begrijp je dat er verschillende belangen zijn en weet je, met oog voor de relatie, hier effectief op in te spelen.
  • Je bent in staat je op te stellen als kritische vriend die scherp durft te zijn en mensen in beweging weet te brengen. Je hebt een overtuigende en weloverwogen benadering en kunt daar met de juiste tone of voice het gesprek over aan gaan.
  • Bij NS werken we met de volgende drie gedragskenmerken: aan- en uitspreken, durf en veranderbereidheid. Voor deze functie in dit team ligt de nadruk op durf. Dit betekent dat jij jouw expertise en strategische adviezen durft te geven aan, onder anderen, zeer senior stakeholders om de gestelde strategie te realiseren.

  Dit zijn de arbeidsvoorwaarden

  Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame mobiliteit. Je maakt deel uit van een organisatie die midden in de maatschappij staat en Nederland in beweging brengt. Maar als 1 van de grootste werkgevers van Nederland hebben we je zoveel meer te bieden. Voor deze functie is dit onder andere:
  • Een maximaal salaris van € 6.745,- bruto per maand (salarisgroep 61, o.b.v. 36-urige werkweek).
  • Een 32-36-urige werkweek.
  • 144 uur wettelijk verlof (o.b.v. een fulltime dienstverband) + extra verlof afhankelijk van leeftijd (minimaal een week)
  • De mogelijkheid om 3 christelijke feestdagen om te ruilen voor 3 niet-christelijke feestdagen.
  • 3% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag en een uitstekende pensioenregeling.
  • Je treinreizen in de 2e klas zijn gratis; in de 1e klas reizen kan tegen een kleine eigen bijdrage.
  • Gratis treinreizen in de daluren voor je gezinsleden.
  • Korting op Europese treinreizen zodra je 1 jaar bij NS werkt.
  • Professionele ontwikkelingsmogelijkheden en een keuzeplan.
  • De mogelijkheid tot thuiswerken en flexibele werktijden (in overleg).

  Solliciteren naar deze baan

  Solliciteer direct (uiterlijk donderdag 5 april) via de sollicitatiebutton. Binnen enkele minuten ontvang je een automatische sollicitatiebevestiging, binnen 2 weken reageren wij op jouw sollicitatie.
  • Je kunt je sollicitatie richten aan Heert-Jan Dokter, corporate recruiter.
  • Nog inhoudelijke vragen over de functie? Bel met Marieke Winters op 06-2959 8749.
  • Nog vragen over het sollicitatieproces? Mail met Karin van de frontoffice via recruitment@ns.nl.
  • Heb je liever telefonisch contact? Kijk dan op onze website voor de actuele telefoonnummers.
  Goed om te weten:
  • Bij de werving maken wij gebruik van objectief selecteren. Dat houdt in dat wij selecteren op vooraf opgestelde vragen niet op basis van het cv.
  • De eerste gesprekken vinden plaats op 12 / 17 april.
  • Een achtergrondonderzoek, met o.a. VOG (Verklaring omtrent Gedrag), maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Denk hierbij ook aan het tekenen van een integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring.
  • We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt. Dit zie je in alles wat we doen, en dus ook in ons aannamebeleid. Lees hier meer.

  NS

  Portfoliomanager - Utrecht

  NS

  • Verkeer/vervoer/nautisch
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 22 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Wil jij als data engineer ook direct impact hebben op onze reizigers? Wil je helpen voorspellen hoeveel reizigers met de trein reizen en hoe ze zich over de trein verspreiden? Voor het AA-team dat hieraan werkt, zoeken we jou, een ervaren data engineer.

   

  Daarom wil je als senior data engineer bij NS werken

  • Met jouw code maak je direct impact op onze vier miljoen reizigers.
  • Jij wilt samen met een innovatief en ambitieus team onze ontsluitingen van bron data en de aanlevering van voorspellingen nog efficiënter en beter maken!
  • Jij vindt het leuk om nieuwe technieken te ontdekken en toe te passen binnen NS.
   
  Luca: "De sfeer bij NS is eigenlijk altijd heel erg goed. Collega's zijn altijd heel benaderbaar. Ook proberen we dingen te organiseren om kennisontwikkeling te stimuleren. En om collega's vanuit een iets ander vakgebied echt op te zoeken. Daarnaast is de diversiteit aan projecten heel erg groot."

  Dit ga je doen als senior data engineer

  Je werkt in een team dat onder andere aan de zitplaatszoeker en de drukte-indicator werkt. Dit cloud-native product bestaat nu 5 jaar en zowel het product als het platform worden continue verbeterd. Door infra-as-code en continuous ceployment staat jouw code nog dezelfde dag in productie. Daarmee werk je direct mee aan het verbeteren van de reiservaring van alle reizigers. Jij werkt aan de implementatie en optimalisatie van onze data pipelines, het productieklaar maken van de data sciencemodellen, en het leveren van de eindproducten bij de afnemers via APIs of streaming technologie. Vooral in de laatste categorie hopen we komende tijd met jou grote stappen te maken. Dankzij jouw focus op resultaat en kwaliteitsbewustzijn ben jij van onschatbare waarde bij het:
  • Vertalen van de functionele en non-functionele wensen van de gebruiker naar passende oplossingen.
  • Ontwerpen van schaalbare API's richting de afnemers, waaronder de NS app.
  • Ontwerpen van een betrouwbaar real-time updatesysteem.
  • Het mentoren/opleiden van junior en medior data engineers.
  • Actief op zoek gaan naar samenwerking en kennisdeling met andere teams binnen de afdeling,
  • Met je technische kennis ondersteunen van de product owner bij het bepalen van de roadmap.
  • Kritisch blijven op de kwaliteit en stabiliteit van het product, leveren van verbetervoorstellen en helpen om deze te realiseren.
  • Op de hoogte blijven van nieuwe technieken, voor je eigen ontwikkeling of voor innovatie doeleinden.

  Hier ga je werken

  Welkom in de wereld van ‘DIA’ – Data, Innovatie & Analyse bij NS! DIA telt op dit moment ruim 300 medewerkers en we groeien iedere dag. Op het hoofdkantoor in Utrecht bij het Centraal Station en gedeeltelijk hybride vanuit huis bundelen collega’s hun krachten. Een mix van ervaringen en persoonlijkheden, die elkaar graag opzoeken om met elkaar te sparren en kennis te delen. In scrumteams werken we agile samen om kwalitatief hoogwaardige en innovatieve dataproducten te leveren, die (interne) gebruikers snel en betrouwbaar inzicht geven om tot juiste acties te komen door het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van informatie.
  Jij bent onderdeel van het Advanced Analytics team dat bestaat uit 14 collega’s. Op dit moment bestaat het team uit data scientists, data engineers, jong datatalenten, een scrummaster en een product owner. Daarnaast overleg je veel met de business en met collega’s uit andere vakgebieden. Op dit moment werken wij zowel thuis als op kantoor. Je krijgt daarom alles tot je beschikking voor een goede thuiswerkplek.
  Bij NS vinden we diversiteit en inclusie belangrijk, het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wat jouw achtergrond of levensovertuiging is, maakt dan ook niet uit: we zijn vooral benieuwd naar jouw visie op de functie van senior data engineer 'Advanced Anaytics'. 

  Dit zijn de functie-eisen

  • Je hebt wo werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde hbo- of wo-opleiding of PhD. Bijvoorbeeld in de richting van Informatica of Software Engineering.
  • Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring op het gebied van data engineering.
  • Je bent leergierig en komt proactief met nieuwe ideeën. Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor de sprintresultaten en feedback te geven waarmee je collega’s verder helpt.
  • Je bent analytisch, oplossingsgericht en krijgt afnemers en stakeholders op een lijn qua architectuur en technische inrichting.
  • Je hebt ervaring met het ophalen van functional en non-functional requirements.
  • Je hebt ervaring met het toepassen van software engineering skills in het data domein, waaronder het testen en scheiden van interfaces.
  • Je hebt aantoonbaar dataproducten ontworpen en aangeboden door middel van schaalbare API's en/of real-time dataverwerkingssystemen in de (Azure) cloud.
  • Je hebt ervaring met de volgende tooling en technieken: Python, PySpark, Databricks, Git, Microsoft Azure cloud (Stream Analytics, Functions, Data Factory, Web Apps, Event Hub, Storage), Terraform, Spark Structured Streaming.

  Bij NS werken we met de volgende drie gedragskenmerken: aan- en uitspreken, durf en veranderbereidheid. Voor deze functie in dit team ligt de nadruk op durf. Dat betekent dat je durft te kiezen voor het onbekende en een aanpak waarmee soms nog geen ervaring is opgedaan. 

  Dit zijn de arbeidsvoorwaarden

  Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de dynamische wereld van duurzame mobiliteit. Jij helpt mee om Nederland bereikbaar te houden, voor iedereen. Bij NS krijg je veel vrijheid. De mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn groot. We beloven je dat geen dag hetzelfde is. En als één van de mooiste werkgevers van Nederland hebben we nog meer te bieden. Voor deze functie onder meer:
  • Een salaris tussen € 3.950,- en € 6.745,- bruto per maand (o.b.v. 36-urige werkweek).
  • Een 36-urige werkweek.
  • 144 uur wettelijk verlof (o.b.v. een fulltime dienstverband) + extra verlof afhankelijk van leeftijd (minimaal een week).
  • De mogelijkheid om 3 christelijke feestdagen om te ruilen voor 3 niet-christelijke feestdagen.
  • 3% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag en een uitstekende pensioenregeling.
  • De mogelijkheid tot thuiswerken en flexibele werktijden (in overleg).
  • Bij goed functioneren, krijg je na een jaar een vast contract.
  • Je treinreizen in de 2e klas zijn gratis; in de 1e klas reizen kan tegen een kleine eigen bijdrage.
  • Je gezin reist gratis in de daluren.
  • Korting op Europese treinreizen zodra je 1 jaar bij NS werkt.
  • Een keuzeplan met o.a. fietsenplan, extra pensioenopbouw of extra vakantiedagen.

  Solliciteren naar deze baan

  Wil jij ons helpen om ons product naar een hoger niveau te tillen en om het delivery proces te verbeteren? Solliciteer direct via de sollicitatiebutton. Binnen enkele minuten ontvang je een automatische sollicitatiebevestiging, binnen 2 weken reageren wij op jouw sollicitatie. Je kunt je sollicitatie richten aan Nynke Wouda, Senior corporate recruiter IT.
  Nog vragen over het sollicitatieproces? Mail naar Karin van onze frontoffice via: recruitment@ns.nl. Heb je liever telefonisch contact? Kijk dan op onze website voor de actuele telefoonnummers. 
  Goed om te weten:
  Een achtergrondonderzoek, met o.a. VOG (Verklaring omtrent Gedrag), maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Denk hierbij ook aan het tekenen van een integriteitsverklaring en geheimhoudingsverklaring.
  We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt. Dit zie je in alles wat we doen, en dus ook in ons aannamebeleid. Lees hier meer.
  Met deze vacature willen wij zelf onze nieuwe collega werven. Dit is dan ook géén oproep voor acquisitie. 

  NS

  Senior data engineer 'Advanced Analytics' (32-36 uur) - Utrecht

  NS

  • IT
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 15 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Wil jij meebouwen aan het verdere succes van NS? De traineeships IT, Finance, Techniek en Inkoop bieden jou de kans om binnen twee jaar klaargestoomd te worden tot volwaardige professional. Je gaat nadrukkelijk aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en wordt gecoacht op het gebied van persoonlijk leiderschap.

  Daarom wil je als trainee bij NS werken

  • Een 2-jarig programma waarin jij aan verschillende opdrachten werkt en jezelf ontwikkelt.
  • Je krijgt volop begeleiding van je leidinggevende, mentor en een persoonlijk ontwikkelingstraject begeleid door een gespecialiseerd opleidingsinstituut.
  • Een perfecte start van een mooie carrière bij een toonaangevende werkgever en brede doorgroeimogelijkheden binnen NS IT, Techniek, Finance of Inkoop. 

  Dit ga je doen als trainee

  Jij gaat flinke stappen zetten naar een (top)functie in de IT, Techniek, Finance of Inkoop. Het traineeship is een 2-jarig programma waarin jij aan verschillende opdrachten werkt en jezelf ontwikkelt. Je krijgt de beste leerschool om je voor te bereiden op een stevige functie. Bijvoorbeeld:
  • Bij IT: architectuur, security, (project)management, agile coaching, development of data science. Je komt in aanraking met stevige IT-vraagstukken, zoals cybersecurity, het nieuwe MaaS platform, of de doorontwikkeling van onze planningsapplicatie.
  • Bij Techniek:  system engineering, technisch projectmanagement, productie engineer change manager. Je gaat aan de slag met energiebesparingsideeën of je bouwt mee aan het doorontwikkelen van kabelbundel automatisering.
  • Bij Finance: business control, financial control, project control of senior accounting specialist. Je doet ervaring op met het maken van geautomatiseerde rapportages, je krijgt inzicht in al onze operationele financiële processen of je denkt mee over de afweging tussen onze maatschappelijke waarde, duurzaamheid, klanttevredenheid en rendement.
  • Bij Inkoop: inkoop van maintenance en refurbishment, inkoop van IT-diensten. Je onderhandelt over de beste deal, onderhoudt relaties met opdrachtgevers, managet contracten of voert (Europese) aanbestedingen uit. 
  Dankzij het traineeship ligt de wereld helemaal open om jouw specialisme te ontdekken en ontwikkelen, terwijl je ondertussen ook in aanraking komt met andere vakgebieden. Na je traineeship is het mogelijk om door te stromen naar vakinhoudelijk functies en lead posities. En dat terwijl je meebouwt aan een organisatie waar veel mensen afhankelijk van zijn. Werken uit maatschappelijk en commercieel oogpunt komen samen bij NS. Zo werk je met ons aan een zo aangenaam en duurzaam mogelijke reis voor al onze reizigers. Elke dag weer. De reis van morgen begint bij jou.

  Zo ziet het traineeship eruit

  In het NS traineeship staan je vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling centraal. Leer NS kennen en werk aan complexe vraagstukken. Vraagstukken met impact op onze maatschappij en onze organisatie. Zo ziet het traineeship eruit:
  • Je start op 1 september 2023 en het traineeship duurt twee jaar. 
  • Afhankelijk van het traineeship voer je verschillende functies uit in die twee jaar, zodat je zoveel mogelijk van de NS-organisatie kunt zien.
  • Gedurende het traineeship volg je een intensief opleidingstraject dat je vakinhoudelijk en persoonlijk sterker maakt. Je neemt deel aan een persoonlijk leiderschapstraject onder begeleiding van een extern gespecialiseerd opleidingsinstituut. Je leert NS extra goed kennen door ook business opdrachten uit te voeren buiten je eigen afdeling.
  • In twee jaar tijd krijg je alle ruimte om te ontdekken waar je goed in bent en wat je verder wil bereiken.
  • Je krijgt volop begeleiding van je leidinggevende en mentor.
  • Je kunt doorstromen naar verschillende functies waarin je je vakinhoudelijk kunt specialiseren of door kunt groeien naar een leidinggevende functie. 

  Hier ga je werken

  Afhankelijk van welk traineeship jij gaat doen, staat je stoel klaar op ons kantoor in Utrecht of bij  NS Treinmodernisering in Haarlem. We zijn een grote en maatschappelijke organisatie, waar techniek, IT, finance en inkoop altijd aan de orde van de dag zijn. Er werken bijvoorbeeld maar liefst 1400 IT-medewerkers bij NS. 
   
  Ondanks de grote impact van het coronavirus blijven we richting 2025 werken aan klant- en maatschappelijke waarde met oog voor een gezond financieel rendement. Zo blijven we bijvoorbeeld investeren in slimme IT-oplossingen. Dat stelt ons in staat om het treinkaartje betaalbaar te houden en te blijven investeren in de mobiliteitsbehoefte van Nederland. Dat is onze ambitie. En daar kan jij aan bijdragen!
  Diversiteit en inclusie
  Bij NS vinden we diversiteit en inclusie belangrijk, het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wat jouw achtergrond of levensovertuiging is, maakt dan ook niet uit: we zijn vooral benieuwd naar jou als persoon en welke unieke kwaliteiten jij met je meeneemt. Er zijn binnen NS ook verschillende netwerken waar je vrijblijvend lid van kan worden zoals JongNS, VariatioNS, Trainbow en Railsport. 
  Duurzaamheid
  We blijven werken aan koploper zijn in duurzame mobiliteit. Dit doen we door op drie manieren te ondernemen: fossielvrij, groen en circulair. Zo rijden we al volledig op groene stroom. We werken nu hard aan de volgende stap in de energietransitie. Onze doelstelling is om in 2030 80% minder aardgas te gebruiken en in 2040 volledig fossielvrij te zijn. Wij willen het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk beperken en de grondstoffen die we gebruiken zo lang mogelijk in de kringloop houden. Onze doelstelling is om in 2030 circulair in te kopen, onze materialen maximaal te (her)gebruiken en geen afval meer op kantoren, werkplaatsen en treinen te produceren. 

  Dit zijn de functie-eisen

  Om in aanmerking te komen voor het traineeship bij NS neem je minimaal het volgende mee:
  • Minimaal een hbo-opleiding in de richting van het traineeship waar je voor solliciteert. 
  • Voor deze functie zijn we specifiek op zoek naar high potentials, omdat we ook de doelgroep met weinig werkervaring een kans willen geven in onze organisatie. De meeste vacatures bij NS vragen namelijk om meer werkervaring.
  • Het is een pre (maar zeker geen must) als je tijdens je studie al enige relevante werkervaring opgedaan, actief bent geweest voor je gemeenschap of jezelf hebt ingezet bij vrijwilligerswerk of een (studie)vereniging. 
  • De ambitie om door te groeien naar stevige posities binnen NS.
  • Jij blinkt in veel dingen uit. Eén daarvan is je doorzettingsvermogen. Want hoe lastig of stug een opdracht ook is, jij weet uit ervaring dat de beste resultaten je niet aan komen waaien.
  • Je beschikt over een goede zelfreflectie en weet waar jouw ontwikkelpotentieel zit. Samenwerken is voor jou niet alleen een werkvorm, het is jouw werkhouding. Het lukt je daardoor om betrekkelijk eenvoudig de weg binnen de NS-organisatie te vinden. Het netwerk dat je opbouwt komt je namelijk zeker van pas.
  • Je bent analytisch ijzersterk, je bent in staat om processen te doorgronden en je weet dit te verzilveren met een heldere oordeelsvorming.
  We zijn ook vooral benieuwd naar wie jij bent, jouw eigen mening, inbreng en visie op onderwerpen. NS wordt niet geleid vanuit 1 perspectief en juist die verschillen zorgen voor een gezond kritische balans en een doordacht geheel.
   

  Dit zijn de arbeidsvoorwaarden

  Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de dynamische wereld van duurzame mobiliteit. Jij helpt mee om Nederland bereikbaar te houden, voor iedereen. Bij NS krijg je veel vrijheid. De mogelijkheden om je te ontwikkelen zijn groot. We beloven je dat geen dag hetzelfde is. En als één van de mooiste werkgevers van Nederland hebben we nog meer te bieden. Voor deze functie onder meer:
  • Een salaris van € 3.573,- bruto per maand o.b.v. een 36-urige werkweek.
  • 144 uur wettelijk verlof (o.b.v. een fulltime dienstverband) + extra verlof afhankelijk van leeftijd (minimaal een week).
  • De mogelijkheid om 3 christelijke feestdagen om te ruilen voor 3 niet-christelijke feestdagen.
  • 3% eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag en een uitstekende pensioenregeling.
  • Je treinreizen in de 2e klas zijn gratis; in de 1e klas reizen kan tegen een kleine eigen bijdrage.
  • Heb je een samenlevingspartner of een gezin? Ook die reizen gratis in de daluren.
  • Korting op Europese treinreizen zodra je 1 jaar bij NS werkt.
  • Een keuzeplan met o.a. fietsenplan, extra pensioenopbouw of extra vakantiedagen.
  • Een contract voor 2 jaar, mogelijkheid tot een vast dienstverband na je traineeship.
  • Dankzij het inkoop traineeship ligt de wereld helemaal open om jouw specialisme te ontdekken en ontwikkelen, terwijl je ondertussen ook in aanraking komt met andere vakgebieden. De mogelijkheid tot thuiswerken en flexibele werktijden (in overleg).  

  Solliciteren naar deze baan

  In totaal zijn we op zoek naar 5 IT-trainees, 8 techniek-trainees, 2 finance trainees en 2 inkoop-trainees.
  Het maken van een persoonsprofiel; een (e-)assessment wat jou en ons meer inzicht geeft in jouw capaciteiten en persoonskenmerken, maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
  De eerste ronde selectiegesprekken vinden doorlopend plaats. De eindselectie dag is op woensdag 24 mei (zorg dat je deze datum vrijhoudt!) De dag erna maken we bekend welke trainees mogen starten. 
   
  Wil je meer weten? Kijk op www.werkenbijns.nl voor alle vier de traineeships en verdere informatie.

  NS

  Traineeships IT, Finance, Techniek en Inkoop bij NS

  NS

  • Verkeer/vervoer/nautisch
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 05 - 04 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Wie zijn wij 
  Stichting Agora Network heeft als missie het Nederlandse bedrijfsleven cultureel diverser te maken. Het bestuur van de stichting werkt samen met haar aangesloten members en culturele talenten (ook wel kosmopolieten genoemd). Wij focussen ons op alle lagen van de organisatie en hebben extra aandacht voor de doorstroom van kosmopolieten naar de top van de organisatie, want daar kunnen wij het verschil maken! 

  Wie zoeken wij 
  Wegens het vertrek van de huidige Penningmeester zijn wij per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de rol van Penningmeester. De Penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de stichting. Samen met de overige bestuursleden draag jij de verantwoordelijkheid voor het algemeen beleid van de stichting. 

  Naast het bewaken van het financieel beleid en het beheren van de financiële processen neem jij actief deel aan en beslis jij mee tijdens de bestuursvergaderingen. De verwachting is dat jij zo veel als mogelijk aanwezig bent tijdens de Agora Network events. 

  Verder vragen wij iemand die: 

  · De periodieke incasso’s verwerkt; 
  · Per kwartaal financiële rapportages aanlevert aan het bestuur; 
  · Het contact onderhoud met onze externe boekhouder; 
  · Een periodieke controle uitvoert op de boekhouding en administratie processen; en 
  · Ervaring heeft met het opstellen van jaarcijfers. 

  De benodigde tijd voor de functie bedraagt ongeveer 4 uur per week. De bestuursvergadering vindt maandelijks online of fysiek plaats in Amsterdam à 1,5 uur per vergadering. 
   
  Wat wij jou bieden  
  Wij bieden jou de mogelijkheid tot het vergroten van jouw bestuurlijke ervaring en het verder ontwikkelen van jouw talenten binnen een stimulerende omgeving. Jij werkt samen met een leuk, ambitieus en divers team en kom je in contact met een groot netwerk op landelijk, organisatorisch en politiek niveau. Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding. 

    
  Solliciteer nu! 

  Ben jij accuraat, transparant, cijfermatig sterk en kun jij zelfstandig werken? Heb jij  kennis van financiële systemen (de stichting werkt momenteel met het boekhoudpakket Kleisteen)? 

  Kennis en affiniteit met een of meerdere dimensies van diversiteit en inclusie is een pré. Wij komen graag met jou in contact! 

  Heb jij interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 18 juli 2022 jouw CV en korte motivatie naar info@agoranetwork.com  of neem voor meer informatie contact op met Denis Darko via denis@agoranetwork.com

  Agora Network

  Penningmeester Agora Network

  Agora Network

  Geplaatst op 04 - 07 - 2022

  Geen sluitingstermijn
 • Als eerstelijns Risk Manager ben je verantwoordelijk voor de riskmanagementrol voor de financiële risico’s binnen Financial Markets van de Volksbank. Je bewaakt gestelde limieten vanuit de risk metrics, zorgt voor interpretaties en implementatie van (risk gerelateerde) wet- en regelgeving en bent binnen Financial Markets dé sparring partner als het gaat om markt- (rente en valuta) en kredietrisico’s.

  De eerstelijns Risk Manager is onderdeel van het team Markets Infra en valt binnen de afdeling Financial Markets. Het team richt zich op waarderings- en rapportagevraagstukken, waaronder valuation controls, curveopbouw, ratings, marktdata, benchmarks en risicobeleid.

  Financial Markets voert activiteiten uit inzake Trading, Treasury en de funding van de Volksbank en is daarmee het hart van de Volksbank. Financial Markets is onderdeel van hub Bankbalans, welke verantwoordelijk is voor het management van de balans, het renteresultaat en –risico van de Volksbank.
  Het team Market Infra is een klein team en werkt nauw samen met de collega’s van de Front office, Back office en Control van Financial Markets.
  Jouw verantwoordelijkheden op een rij:
  Value-at-Risk, Expected shortfall en stress rapportages opstellen;
  Modelvalidatie en backtesting van het Value-at-Risk-model en de analyses van breaches;
  Aanspreekpunt voor traders inzake limieten en investeringsvoorstellen, waaronder securitisaties;

  Analyseren van tegenpartijen voor jaarlijkse reviews;
  Opstellen risk toezichthouders rapportages;
  Up-to-date houden van statische data (counterparty ratings, bonds ratings, etc);
  Onderhouden Expected Credit Loss model inzake mapping curves;
  Interpretatie en implementatie risk gerelateerde regelgeving (SA CCR, FRTB, etc);
  Deelname projecten welke risk gerelateerd input behoeven, zoals upgrade Quantum, Fundamental Review of the Trading Book;

  Risk monitoring op dagelijkse risico transfers tussen Banking en Trading boeken;
  Aanspreekpunt voor risk gerelateerde onderwerpen door collega’s van Bankbalans.
  De eerstelijns Risk Manager treedt op als proactieve sparring partner, door vanuit zijn/haar expertise te adviseren, te controleren en te signaleren over markt- en kredietrisico’s.

  Daarnaast speelt klimaatrisico een steeds belangrijkere rol in het beoordelen van alle risico’s van een onderneming. Toevoeging van het klimaatrisico aan de risk management strategie leidt tot meer noodzaak om de klimaatrisico’s te identificeren, analyseren en modelleren. Hier ligt een rol van de eerstelijns Risk Manager om deze risico’s binnen Financial Markets te analyseren en het senior management van adviezen te voorzien.
  Hier kom je te werken
  Het is een team in opbouw met specialisten zoals IT-developers, waarderingsexperts en de eerstelijns Risk Manager. De Volksbank opereert in een omgeving waar steeds meer eisen komen qua nieuwe data en de kwaliteit van data. Dan is de noodzaak om gebruik te maken van technologie steeds groter. In deze functie heb je veel verantwoordelijkheid en werk je met professionals uit andere delen van de organisatie, zoals met de collega’s van de tweedelijns risk afdeling van de Volksbank, maar ook met de andere afdelingen van Financial Markets, bijvoorbeeld met de collega’s van Control bij het implementeren van nieuwe regelgeving.

  Jouw kwaliteiten:
  • Een afgeronde WO opleiding, in een kwantitatieve richting (bijv. risk management of economie)
  • Minimaal drie 3 jaar relevante ervaring op het gebied van financiële risico's binnen de banksector
  • Met relevante kennis op het gebied van het Value-at-Risk modelleren
  • Ervaring met modelleren in Python is een pré
  • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.
  Wat krijg je van ons?
  • Het salaris voor deze functie ligt tussen de €3.939,79,- tot €6.061,21,- bruto p/mnd o.b.v. 36 uur. Daarnaast biedt de Volksbank interessante en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden:
   Een 36-urige werkweek, flexibel in te delen met bijvoorbeeld 4x9;
  • Een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je zelf kiest wanneer je jouw vakantiegeld en dertiende maand ontvangt;
  • Een goede collectieve pensioenregeling, met een inleg van de Volksbank van 24% van de salarissen;
  • Thuiswerken is bij ons heel normaal;
  • Een persoonlijk opleidingsbudget van 750 euro per jaar, naast de standaard opleidingsmogelijkheden;
  • Een thuiswerkvergoeding van 40 euro netto per maand en iedere 5 jaar een budget van 900 euro om jouw thuiswerkplek in te richten;
  • 29 verlof dagen o.b.v. fulltime dienstverband ongeacht je leeftijd.
  • Een NS-Business Card én een vergoeding per km als je naar werk fietst;
  • Een fietsplan om voordelig een fiets aan te schaffen;
  • Gedeeltelijk doorbetaald vrijwilligerswerk;
  • Een vitaliteitsprogramma met workshops en coaching voor jouw mentale en fysieke gezondheid;
  • Een laptop en telefoon.
  Word jij onze nieuwe collega?
  We nodigen je van harte uit om te solliciteren. En alvast één gouden tip: wees jezelf. Wij omarmen de diversiteit van al onze collega’s en zijn oprecht benieuwd naar jou.
  Upload je motivatie en cv via de sollicitatiebutton. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Celine Le, corporate recruiter, via celine.le@devolksbank.nl of 06-83492454 (Whatsapp-bericht).
  Wij werken op een prettige manier samen met een aantal preferred suppliers. Acquisitie wordt daarom niet op prijs gesteld.

  De Volksbank

  Eerstelijns Risk Manager Financial Markets

  De Volksbank

  • Financiën
  • Parttime
  • Utrecht
  Solliciteren

  Geplaatst op 08 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Zorg jij ervoor dat al onze collega’s probleemloos hun IT-applicaties kunnen gebruiken en houd jij daarmee hun productiviteit in onze mobiele werkplekvoorzieningen op peil? Dan hebben wij de perfecte baan voor jou!

  Dit ga je bij ons doen
  Als medewerker servicedesk sta jij graag paraat om onze collega’s een uitstekende service te bieden. Zo zorg je voor de standaard werkplekvoorzieningen en adviseer je over onze IT-producten en -diensten. Zodra er storingen optreden, ben jij snel ter plaatse om deze in de eerste of tweede lijn op te lossen. Je houdt gebruikers goed op de hoogte van de aard en impact van storingen middels een ticketsysteem. Tevens houd je je bezig met change-, continuity- en problemmanagement om proactief onze diensten en dienstverlening te verbeteren. Alle activiteiten houd je natuurlijk digitaal goed bij.

  Tot slot ben je als medewerker servicedesk een echte ambassadeur van ons ICT-team. Jij bent een voorbeeld voor anderen op het gebied van servicegerichtheid, het bedenken van slimme productiviteitstips en het effectief en veilig inzetten van onze IT-middelen.

  Hier herken je jezelf in

  • Je hebt in ieder geval mbo 4+ werk- en denkniveau;
  • op jouw cv staat werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • klant- en servicegerichtheid staan hoog bij je in het vaandel;
  • je zelflerend vermogen is groot; hierdoor kun je je snel nieuwe methodieken en technieken eigen maken;
  • op communicatief gebied ben je zeer vaardig. Je bent open en eerlijk, weet op alle niveaus te communiceren en waar nodig te overtuigen;
  • stressbestendigheid mag uiteraard niet ontbreken.
  • Een ITIL (V4), een MD100 of MD101 certificaat is een pre. Heb je dit niet, dan mag je een van deze certificaten op kosten van NPO halen. Ervaring met het verzorgen van incidentrapportages maken jouw profiel nog interessanter.
  Net zoals ervaring met:

  • Het beheren en uitrollen van Apple-devices;
  • O365-omgevingen met onder meer Sharepoint en Teams. Heb je deze kennis nog niet dan krijg je bij NPO alle ruimte om hier kennis van op te doen;
  • het beheren en uitrollen van Windows 10 en hoger;
  • de principes van Linux, Microsoft Certified Professional op server/desktop/applications;
  • Jira.
  • Het Servicedesk team
  • Het Servicedesk-team bestaat uit 6 medewerkers en beheert honderden applicaties op ruim 550 mobiele werkplekken binnen de NPO-organisatie. We geven advies, leveren de dienstverlening en herstellen of vernieuwen waar nodig. De technische complexiteit daagt ons iedere dag uit onze expertise optimaal in te zetten.
  De Servicedesk is verantwoordelijk voor onder andere:

  • werkplekstabiliteit en -beschikbaarheid;
  • applicatie-rationalisatie en -virtualisatie;
  • werkplek-optimalisatie;
  • data security.
  • Onze servicedesk is dagelijks geopend van 07.00 tot 17.30 uur. Er is een 3-wekelijks rooster, waarbij de werktijden variëren van 07.00 uur tot 16.30 uur of van 08.00 uur tot 17.30 uur. Daarnaast draai je mee in de bereikbaarheidsdiensten, waarbij je een week oproepbaar bent voor eventuele calamiteiten. Het is daarom van belang dat je op maximaal 1 uur reisafstand van NPO woont.

  Arbeidsvoorwaarden

  Bij NPO hanteren wij een 36-urige werkweek met flexibele werktijden waarbij wij hybride werken;

  • Je ontvangt een vaste eindejaarsuitkering van 6% over het jaarsalaris;
  • Je krijgt 200 vakantie-uren op basis van een 36-urige werkweek;
  • Wij hebben een NPO Academy zodat je jezelf verder kunt ontwikkelen.
  • De functie van medewerker servicedesk wordt voor 36 uur per week ingevuld en heeft een salaris tussen € 2.212,= en € 3.098,= bruto per maand op basis van 36 uur. We schalen in op basis van opleiding, ervaring en equal pay m/v/x. Het gaat om een vaste baan waarbij je start met een jaarcontract.

  Interesse?
  Wil je meer weten over de functie van medewerker servicedesk neem dan contact op met Dion Voogd, product eigenaar, via 06 - 57 75 97 37. Je kunt ook bellen of appen met Tino Moolenaar, corporate recruiter, 06 31 38 09 25. Heb je geen vragen en ben je enthousiast stuur dan je cv en motivatiebrief (t.a.v. Dion Voogd).

  Wanneer ontvang je een reactie?
  Zodra je gesolliciteerd hebt, krijg je binnen een week een reactie van ons. Een telefonisch gesprek plannen we om kort kennis te maken. Is er een match, dan nodigen we je op hele korte termijn graag uit voor een gesprek. Zijn wij beiden enthousiast dan plannen we een vervolg gesprek waarbij wij meer de diepte ingaan. Zijn wij beiden dan nog steeds enthousiast dan volgt er een aanbod!

  Open voor iedereen
  De NPO heeft een publieke taak: van waarde zijn voor elk individu én voor de samenleving als geheel. De behoeften van ons publiek, met al zijn achtergronden en opvattingen, zijn daarbij leidend. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Want juist doordat we van elkaar verschillen, kunnen we tot nieuwe inzichten en betere oplossingen komen. En dat is precies waar wij als NPO naar op zoek zijn. We zijn benieuwd wie jij bent en welke kwaliteiten en ervaring jij meebrengt. Onze vacatures staan daarom open voor iedereen.

  NPO

  Medewerker servicedesk (m/v/x)

  NPO

  • Media en Entertainment
  • Hilversum
  Solliciteren

  Geplaatst op 14 - 03 - 2023

  Geen sluitingstermijn
 • Diversiteit en inclusie is een belangrijk speerpunt bij het ministerie van Financiën: we hebben oog voor ieders talent. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij ons, zichzelf volledig kan ontwikkelen en in kan zetten voor een financieel gezond Nederland. Het aantrekken en behouden van kwalitatief en divers personeel is dan ook van strategisch belang. Goede mensen makken immers het verschil. We staan dan ook voor de belangrijke opgave om nog meer dan nu een afspiegeling te zijn van onze maatschappij. Dit vraagt om een inclusief en objectief en tegelijkertijd uniform en hoogwaardig werving- en selectieproces. Als recruiter diversiteit en inclusie heb jij hier een sleutelrol in. Word jij onze nieuwe collega?

  Ministerie van Financien

  Recruiter diversiteit en inclusie

  Ministerie van Financien

  • HR
  • Den Haag
  Solliciteren

  Geplaatst op 09 - 01 - 2023

  Geen sluitingstermijn