JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Directeur-Bestuurder – Fonds voor Cultuurparticipatie

De organisatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is het Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) met de opdracht: cultuur toegankelijk maken voor iedereen. 60 sterk bevlogen en gemotiveerde professionals werken vanuit het kantoor in Utrecht. Het Fonds werkt multidisciplinair aan cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed en cultuuronderwijs. De ambitie is bij te dragen aan gelijke kansen voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur, manieren van maken en samenwerken. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Dwars door alle disciplines heen. Het volledige profiel van de organisatie en de functie kunt u opvragen bij Mariella Engels via mariella.engels@ebbinge.nl of 06-8259 8456.

De functie

De directeur-bestuurder stapt in een uitdagende functie met een belangrijke maatschappelijke opgave. Je werkt in contact en in samenwerking met een diversiteit aan partijen, binnen een bevlogen, sterk gegroeide organisatie. Intern richt de nieuwe directeur-bestuurder zich op de organisatie en de mensen. Van belang zijn het realiseren van het beleidsplan en het borgen en goed werkend maken van de nieuwe organisatie-inrichting en processen. Extern richt de directeur-bestuurder zich op de samenwerking met opdrachtgevers, partners en financiers. Is aansprekend boegbeeld van de missie en neemt een voortrekkersrol in het uitdragen van de visie, ambitie en doelstellingen. Om de impact van het Fonds voor Cultuurparticipatie te maximaliseren, heeft de directeur-bestuurder de verantwoordelijkheid voor het bestendigen van de financiering van OC&W.

Functieprofiel
  • Geeft als eindverantwoordelijke hiërarchisch leiding aan de organisatie.
  • Ontwikkelt, samen met het managementteam, en geeft vorm aan de visie, strategie en strategische en integrale beleidsplannen van de organisatie.
  • Draagt zorg voor het formuleren, realiseren en uitvoeren van de doelstellingen van het Fonds.
  • Draagt zorg voor de externe vertegenwoordiging van het Fonds.
  • Draagt zorg voor de verantwoording richting de Raad van Toezicht.

De ideale kandidaat
Verbindend, rustig. Je bent gericht op samenwerken en kunt goed luisteren en communiceren. Je brengt rust, stabiliteit en vertrouwen, ook in woelige tijden. Slaat bruggen, benut verschillen, brengt verbinding tussen mensen en op inhoud. Extern ben je in staat om het Fonds als een inspirerend boegbeeld te vertegenwoordigen. Positief, zichtbaar, duidelijk, mensgericht.

Empathisch, stimulerend en effectief leiderschap. Organisatiesensitief. Je hebt plezier in het werken met bevlogen professionals. Kunt goed balanceren tussen democratisch leiderschap enerzijds en voortgang, focus en besluitvaardigheid anderzijds. Waardeert en kapitaliseert op aanwezige expertise.

Inclusief en maatschappelijke betrokken. Je voelt een diepgaande maatschappelijke betrokkenheid. In staat de organisatie door diverse uitdagingen en netwerken te leiden. Je kijkt, denkt, handelt en leidt het Fonds voor Cultuurparticipatie op inclusieve wijze. Bent erop gericht alle doelgroepen in het Nederlands Koninkrijk te (her)kennen, te bereiken en te betrekken.

Integer. Je bent van onbesproken gedrag. Je stelt je in dienst van de missie van het Fonds, zonder eigenbelang. Bereid om mogelijk conflicterende nevenactiviteiten stop te zetten. Politiek bestuurlijke antenne. je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor de wisselwerking tussen politiek, beleid en organisatie en kunt hierop inspelen.

Kandidaatprofiel
  • Ervaring in het sociale, culturele en maatschappelijke domein.
  • Ervaring bij een organisatie in een politiek/bestuurlijke context en een relevant netwerk.
  • Ervaring als leidinggevende met een brede (eind)verantwoordelijkheid.
  • Academisch werk en denkniveau.
  • Een goede beheersing van de Nederlandse taal en een tweede taal.