JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Kennissessie - Psychologische en Sociale Veiligheid

Psychologische en sociale veiligheid als succesfactor voor diversiteit en inclusie. Wil je meer weten over hoe je een veilige organisatiecultuur kunt bevorderen? Meld je dan snel aan. Tijdens deze fysieke bijeenkomst bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, delen twee organisaties hun ervaringen en kennis op dit terrein.
 
Weet jij hoe het er in jouw organisatie voor staat?

Je wordt uitgedaagd om met een andere bril te kijken naar het systeem (sociale veiligheid) en naar psychologische veiligheid (gedrag, omgeving en gevoel).

Ignatia Mannoe, Keetie Polderman, Barbara Westerveld

Over Ignatia Mannoe, Keetie Polderman, Barbara Westerveld

Eneco – Psychologische en Sociale Veiligheid

Ignatia Mannoe en Keetie Polderman trappen de sessie af door de begrippen sociale veiligheid, psychologische veiligheid, diversiteit en inclusie te verkennen. Ze gaan in op de risico’s en kansen die een (on)veilige en (niet) inclusieve werkomgeving met zich meebrengt. 

Keetie en Ignatia werken binnen Eneco nauw samen aan het borgen van de bouwstenen die horen bij een inclusieve en (een sociaal en psychologisch) veilige werkomgeving en streven de (veiligheids-) cultuur continu te verbeteren. Dit doen zij op verschillende manieren. Interventies op het sociaal systeem, op leiderschap, op team niveau maar ook zeker op individueel niveau. Hierbij hoort soms het confronteren, het faciliteren, erkennen maar ook rouwen.
 
ABN AMRO - Speak up! 

Speak Up staat voor een open en veilig werkklimaat waarbinnen iedereen zich vrij voelt om zich uit te spreken. 

Een werkklimaat waarbinnen collega’s met elkaar en hun leidinggevende kunnen praten als ze ideeën hebben, zich zorgen maken of als iets niet goed voelt. Dat kan gaan over suggesties voor verbetering (morele) dilemma’s waarmee je te maken krijgt in je dagelijkse werk, over risico’s die je signaleert of als je vermoedt dat regels worden overtreden. Programmamanager van Speak Up! Barbara Westerveld deelt tijdens de sessie de best practises van dit project binnen ABN AMRO.
"Je moet gehoord worden om het verschil te kunnen maken. Alleen dan is er sprake van inclusie"  - Ignatia Mannoe

After report in beeld

Blijf op de hoogte van onze evenementen via onze mailing list