JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Two Way Crossmentoring - Kick-Off

Agora Network biedt sinds 2015 het Cross Mentoring programma aan, dat is gericht op het bevorderen van de doorstroom van ambitieuze kosmopolieten naar de top in hun organisatie. Het Two Way Cross Mentoringprogramma is gefocused op de ontwikkelbehoeften van de kosmopolieten op de leerdoelen van de leider in de top van de organisatie die zich verder wil bekwamen als inclusief leider. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en feedback van de deelnemers.

Waarom Two Way Crossmentoring?

Inclusief leiderschap is gebaseerd op gelijkwaardige relaties en het uitwisselen van perspectieven. Dat staat centraal in ons programma. Uit onderzoek blijkt dat naast empowerment het belangrijk is bewustwordingte creëren overbestaande systemen in organisaties om doorstroomvan bicultureel talent te bevorderen (o.a. Ghorashi, Janssens, Thomas). Deze ‘langlopende gesprekken’ leiden bij deelnemers tot verbreding van perspectief en attitude veranderingen en kunnen daarmee bijdragen aan organisatieverandering(o.a. Foldy, Ghorashi).

Wat is Two-Way Cross Mentoring?

Two-Way Cross Mentoring gaat ervan uit dat de kosmopolieten en inclusieve leiders zelf geformuleerde leerdoelstellingen hebben. Naast de één-op-één gesprekken vinden er gezamenlijke intervisies plaats waarin er wordt geïnspireerd om nog betekenisvollere gesprekken te voeren, de vertaalslag naar de eigen organisatie wordt gemaakt en er ervaringen over het mentoringtraject worden gedeeld. Het programma heeft een doorlooptijd van 6 maanden. Op basis van gelijkwaardige uitwisseling van kennis en ervaringen wordt geleerd wat er nodig is voor een inclusieve werkomgeving.

After report in beeld

Blijf op de hoogte van onze evenementen via onze mailing list