Heb je vragen? Mail ons

D&I-expertbijeenkomst: ‘verschillende fases, verschillende behoeftes’

Online
20 May 2021
10:00 - 11:30 uur

Over Dit Evenement

De wereld verandert, zo ook de wensen van onze members. Aan het groeiend aantal organisaties dat zich aansluit bij ons netwerk, merken we dat er steeds meer aandacht is voor culturele diversiteit aan de top. Ondertussen zorgt de coronacrisis juist voor extra uitdagingen bij het aanpakken van diversiteits- en inclusievraagstukken. Een nieuwe bijeenkomst van D&I-experts op donderdag 20 mei was dan ook een uitgelezen kans om bij te praten over nieuwe ontwikkelingen. En om kennis te maken met de contactpersonen van onze nieuwe members Alliander, IBM en Kraft Heinz. Ook het vernieuwde bestuur kreeg de kans zich voor te stellen. Rabia Azdad maakte haar entree als voorzitter. De nieuwe bestuursleden Heera Dijk en Ted Stravers waren voor het eerst in hun functie als Marketing and Communication Officers aanwezig. Het gesprek werd vakkundig geleid door Marjolein Salari, communicatiespecialist bij Rabobank.
Uiteenlopende behoeftes

We wilden graag van onze members weten of onze activiteiten nog aansluiten bij hun wensen. Het blijkt dat ons aanbod op het gebied van empoweren van kosmopolieten sterk is. Als het gaat om het uitwisselen van kennis over D&I op beleidsniveau, lopen de behoeftes flink uiteen. 

“Ons netwerk groeit, het aantal onderwerpen dat ons bezighoudt dus ook”, was een logische conclusie. Sommige organisaties hebben al grote stappen gemaakt op het gebied van D&I, andere houden voor het eerst hun organisatie tegen het licht. Er zijn leden die hun pijlen vooral richten op interne bewustwording van het belang van diversiteit. Andere zien in diversiteit een essentieel onderdeel van het bedrijfsmodel, en willen dat de samenstelling van het personeelsbestand die van de markt weerspiegelt. (Semi-)overheidsinstellingen zijn zich er juist heel erg van bewust dat zij een maatschappelijke voorbeeldfunctie hebben. Zij willen dat in alle lagen van de organisatie uitstralen. 

Bij al die fases en beweegredenen horen verschillende vragen en uitdagingen. De gemene deler is dat we allemaal van elkaar willen leren. Een stappenplan waarmee je succesvol diversiteit en inclusie kunt bereiken, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar: “er is geen blauwdruk”, zei een deelnemer, “het delen van kennis en van goede ervaringen is een eerste stap.” Wat werkt en wat niet, dat hangt namelijk af van de specifieke omstandigheden, doelen en prioriteiten in een organisatie. Wat niet wil zeggen dat je op alle gebieden het wiel opnieuw zult moeten uitvinden. We kunnen leren van elkaars best practices en die aanpassen aan onze eigen situatie. Zo voorkom je dat je met losse flodders schiet.

Rol van Agora Network

Het is niet altijd nodig om voor die uitwisseling centrale bijeenkomsten te organiseren waarbij alle members vertegenwoordigd zijn, bleek uit de inventarisatie. Juist kleinschalige sessies kunnen veel winst opleveren. Organisaties die ervaring hebben opgedaan op een bepaald gebied, kunnen presentaties geven of op een andere manier hun kennis delen. Members met dezelfde ontwikkelingsvragen sluiten dan aan.

Wij kunnen als netwerk daarbij faciliteren en ondersteunen, maar we hoeven niet altijd het initiatief te nemen, werd terecht opgemerkt. “De missie van Agora Network”, benadrukte Rabia Azdad aan het begin van de sessie, “is het verbinden en het delen van kennis om organisaties te ondersteunen bij het optimaal benutten van de meerwaarde van kosmopolieten op alle niveaus binnen organisaties.” In lijn met deze missie moedigen we onze members aan om contact met elkaar te zoeken en rechtstreeks van elkaar te leren. Uiteraard kan onze backoffice daarbij bemiddelen. 

Ontwikkelingen

Een tweede punt op de agenda, was de rol van het Engels in ons netwerk. Vooral onder expats leeft de behoefte aan Engelstalige communicatie. Voor overheidsorganisaties is een andere voertaal dan Nederlands juist geen optie. We zullen daarom per keer bekijken in welke taal we een event aanbieden. Wel zal de website ook een Engelstalige variant krijgen, en streven we ernaar de verslaglegging en registratie van evenementen tweetalig aan te bieden. Zo willen we beide groepen optimaal van dienst zijn. 

Follow-up

We nemen de opmerkingen uit deze kennissessie ter harte. We zullen kijken hoe we deze inzichten kunnen vertalen naar nieuwe activiteiten, die nog beter aansluiten op de behoeften van onze members. Mocht je na het lezen van dit verslag ideeën hebben over hoe Agora Network een bijdrage kan leveren aan de cultuurtransitie in jouw organisatie, neem dan contact op met Mirjam van Ierland via backoffice@agoranetwork.com. Met jullie input kunnen we de groei, het behoud en de doorstroom van cultureel divers talent verbeteren. 

Marjolein Salari, communicatiespecialist bij Rabobank