Heb je vragen? Mail ons

Kennissessie 9 juli 2020 | "In gesprek over culturele diversiteit"

De Nieuwe Poort, Amsterdam
09 July 2020
13.30-17.00

Over Dit Evenement

‘De uitdaging is om culturele diversiteit in te bedden in organisaties’ Na de lockdown als gevolg van COVID-19, werd op donderdag 9 juli de eerste fysieke Agora Network bijeenkomst georganiseerd. Op gepaste 1.5 meter afstand kwamen ruim twintig vertegenwoordigers van al onze achttien member organisaties bij elkaar voor de Kennissessie ‘In Gesprek over Culturele Diversiteit'. Een initiatief dat uitging van voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV Fred Paling en Sepideh Naiemasa, bestuursvoorzitter van het interne culturele diversiteitsnetwerk van het UWV LEF.
Dagvoorzitter Dionne Abdoelhafiezkhan stimuleerde de zaal om dieper na te denken over de betekenis van culturele diversiteit: ‘Welke invulling geven wij eraan en hoe gaan wij het gesprek aan met eenieder?’ In het openingsinterview dat zij hield met Fred Paling gaf hij aan dat het initiatief voor deze sessie is ontstaan uit het feit dat het slagen van een cultureel diverse organisatie betekent dat je inclusief wilt zijn. Daarbij is het belangrijk iedereen te betrekken en te horen, met name de stille meerderheid die zich minder vaak uitspreekt over dit onderwerp. Voor velen in de organisatie is het geen dagelijkse prioriteit. De vraag hierbij is dat als je constateert dat een top-down benadering alleen niet werkt, en zelfsturing binnen teams belangrijk is, hoe het gesprek binnen die teams op gang kan worden gebracht. Het gaat uiteindelijk om de vraag hoe culturele diversiteit in organisaties kan worden ingebed - hoe het proces van inclusie onderdeel kan gaan uitmaken van bedrijfsprocessen. Hierover gingen de deelnemers in groepjes in gesprek, geleid door de bestuursleden van Agora Network en Sepideh Naiemasa.

Gelijke mogelijkheden
Er werd van gedachten gewisseld over de invulling van een gelijke aanpak op weg naar culturele diversiteit. Gaat het erom om eenieder hetzelfde te behandelen of om iedereen dezelfde mogelijkheden te bieden? Daar zit verschil in. En is vaak ook een blinde vlek: ‘Als je mensen gelijkwaardig mee wil laten doen dan moeten we met zijn allen rekening houden dat niet iedereen hetzelfde is, pas dan is het mogelijk om verschillen te overbruggen’. Fred Paling gaf aan dat we zien dat bedrijven door de jaren heen vaste profielen hebben gecreëerd, een norm waar werknemers aan moeten voldoen. Deze norm sluit echter niet aan bij het streven naar culturele diversiteit in organisaties en dus zullen er verschuivingen van die norm moeten plaatsvinden om ieder talent optimaal te kunnen benutten. De vraag hier is hoe je dat proces op gang krijgt. 

Aanpak binnen organisaties
Tijdens de twee groepsrondes ging men in gesprek met elkaar over de inclusieve aanpak die hun organisatie volgt en wat dit betekent voor de groei naar culturele diversiteit. Waar de ene met business cases werkt om zoveel mogelijk de culturele diversiteit in te slijpen in de organisatiestrategie, en de ander het benoemt onder morele verantwoordelijkheid; waren er ook vragen als ‘Hoe verkoop ik het aan het management?’. De redenen om aan culturele diversiteit aandacht te besteden en de mate waarin organisaties zich in dit proces bevinden, zijn dus divers. De wijze waarop het onderwerp door de verschillende D&I Officers of HR-managers wordt aangepakt bleek ook verschillend. Sommigen kiezen ervoor met de meerderheid in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van culturele diversiteit, waar andere beginnen met het stellen van doelen en hun beloningsstructuur hierop aanpasten. De deelnemers gaven allen het belang aan van daadkrachtig leiderschap op het gebied van culturele diversiteit: niet alleen iemand die ruimte geeft aan de dialoog maar een leiding die daadwerkelijk het voortouw neemt voor het inbedding proces van culturele diversiteit in het bedrijfsproces. 

Culturele diversiteit is niet vrijblijvend
Hoewel organisaties zich steeds meer openstellen voor culturele diversiteit, werd benadrukt dat het niet meer zou mogen gaan over de vraag of we wel of geen culturele diversiteit willen. Dat betekent dat organisaties zich moeten inzetten voor het nog beter stellen van heldere doelstellingen in dit proces om die vrijblijvendheid te voorkomen. Het veranderingsproces moet voor eenieder zichtbaar zijn en daarin kunnen zorgpunten beter begeleid worden. De wens werd uitgesproken om te werken naar een roadmap en meerdere handvatten aan te reiken voor het professioneel gesprek: niet meer praten maar doen.

‘Laten we vooral van elkaar leren en niet ieder apart het wiel uitvinden maar sessies zoals deze beleggen om het onderwerp sneller te integreren in de organisatie’ aldus event manager Yvonne Moonen en Sepideh Naiemasa.

Foto's van dit Evenement