In de top van het Nederlandse bedrijfsleven werken relatief weinig  mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en vrouwen. Hoe kunnen we daar verandering in brengen? De Sociaal-Economische Raad adviseert – op verzoek van het kabinet – een breed scala aan oplossingen en maatregelen. 
Daarbij is vooral een rol weggelegd voor de bedrijven zelf. U kunt als bedrijf zélf aan de slag om uw bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. Daarover zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en adviezen uitgebracht. In het SER-advies ‘Diversiteit aan de Top, tijd voor versnelling’ zijn eerdere onderzoeken en adviezen bijeengebracht en geanalyseerd. Lees hier de volledig brochure die je concrete handvatten geeft die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.