JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Waar een wil is, is een weg!

Waar een wil is, is een weg!

Selda Akbal is voorzitter van het Agora Network en Strategisch Adviseur Diversiteit en Inclusie. Zij stelt dat we duurzaam moeten werken aan een inclusieve mindset. “Met diversiteit en inclusie investeren we in toekomstbestendigheid en vernieuwing.”

Investeren in toekomstbestendigheid

“De vraag in de samenleving verandert. Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor individuele verschillen en mensen krijgen steeds meer behoefte aan erkenning van hun eigenheid. Diversiteit en inclusie wordt soms nog gezien als een trend, maar het tegendeel is waar. Het gaat om een mindset. Om de ruimte die we geven aan verschillende denkwijzen en werkstijlen en hoe we naar elkaar en de wereld kijken. Organisaties staan voor steeds grotere uitdagingen en kunnen amper het medewerkersbestand op peil houden. Het wordt namelijk steeds lastiger om voldoende medewerkers aan te trekken en te binden. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Met diversiteit en inclusie investeren bedrijven in toekomstbestendigheid en vernieuwing.”

Bredere set aan kennis, kunde en vaardigheden

“Diversiteit en inclusie is in elke sector van cruciaal belang. Met meer diversiteit kunnen potentiële medewerkers, klanten en patiënten zich beter identificeren met jouw organisatie én leren medewerkers beter anticiperen en kunnen zij zich makkelijker inleven bij diverse vraagstukken. In de eigen organisaties komen medewerkers namelijk al deze andere manieren van denken en werken tegen bij het samenwerken met collega's met diverse achtergronden. Het zorgt ervoor dat je kunt putten uit een bredere set aan kennis, kunde en vaardigheden.”

Verbreding van ons narratief

“Nederland is een kennis- en internationaal handelsland. Met alle kennis die we tot nu toe hebben vergaard, vind ik het soms onbegrijpelijk dat we nog zoveel onbenut arbeidspotentieel hebben. Dit moet nú anders. Het mee laten doen van álle mensen in de samenleving is allesbepalend voor of en hoe economieën en samenlevingen floreren. Hierbij is het van cruciaal belang dat we ons als land wereldwijd weten te verbinden en 'onze eigen werelden' groter maken, door open te staan voor een diversiteit aan collega's. Dit vraagt om een verbreding van ons narratief om tot verbinding te komen. Want met een breder perspectief en een 360 graden blik zijn we in staat om betere keuzes te maken. Keuzes die ons helpen vorm te geven aan het leiderschap van nu.”

Versterken van de gelijkheid

“Binnen mijn rol bij het ministerie van OCW en in het Agora Network zet ik mij in voor een duurzame verandering op het gebied van diversiteit en inclusie. Ik daag organisaties en medewerkers uit om verder te kijken dan het momentum en acties te verbinden aan vraagstukken. Daarmee leren we denken in scenario’s die ervoor zorgen dat je een betere handelingsperspectief hebt. Het collectieve doel? Bruggen bouwen en streven naar gelijkwaardigheid. Dit vraagt om inzet in het ondersteunen en versterken van de gelijkheid van cultureel divers talent in zowel (macht) posities als in economische zin (loonverschillen).”

Gezond en veilig werkklimaat

“Nog te vaak lopen mensen met een cultureel diverse achtergrond aan tegen een constante onderschatting van hun competenties. Hun talenten worden vaak onderschat of ondergewaardeerd, omdat zij de beeldwerking tegen hebben. Met de verschillende initiatieven en interventies die ik opzet zorg ik ervoor dat stereotyperingen worden ontkracht. Een bedrijfscultuur die niet open staat voor diversiteit en inclusie kan ongewenst gedrag en discriminatie in de hand werken. Voor organisaties is het van vitaal belang om in te zetten op een gezond en veilig werkklimaat, om een aantrekkelijke positie als werkgever te kunnen krijgen én behouden.” 

Continu proces

“Waar een wil is, is een weg. Dit vraagstuk vraagt om doorzettingsvermogen en het tonen van oprechte interesse. Besef dat kleine interventies al een groot verschil kunnen maken. Het is een continu proces die we moeten onderhouden, integraal moeten benaderen. Zie de acties die ingezet worden niet als een 'afvinklijst' maar als middel om duurzaam te blijven werken aan een inclusieve mindset en daarmee aan een inclusief werkklimaat.” 

Bron: https://on-the-spot.nl/werkagendavia/doenwatwerkt/swipers/via/editie3#selda-akbal