JavaScript is not enabled in your browser.

Menu

Waarom we comfortabel moeten worden met het ongemakkelijke

Waarom we comfortabel moeten worden met het ongemakkelijke
Met alleen meer diversiteit op de werkvloer zijn we er nog niet. We gaan voor inclusiveit binnen de organisatie en hiermee uiteindelijk bijdragen aan een institutionele verandering. Wat deze begrippen precies inhouden en hoe zij van elkaar verschillen, stond centraal tijdens de kick-off bijeenkomst van het Two-Way Cross Mentoring programma. 

De sessie werd geleid door Pravini Baboeram en Imane Chentouf van expertisecentrum diversiteitsbeleid ECHO.

Diversiteit is de stap naar inclusie, maar geen garantie om inclusie te bereiken. Er zijn dus nog meerdere stappen nodig om inclusie te bereiken. "Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.” 

Colour blind of brave?
"Ik zie geen kleur", is een veelgehoorde bewering die we allemaal wel herkennen. Maar is dat wel zo? Door kleur te ontkennen, ontkennen we ook het probleem van ongelijkheid. Daarom pleiten we in de bijeenkomst voor 'colour braveness': maak de verschillen bespreekbaar, ook al is dat soms nog zo ongemakkelijk. Alleen dan kunnen we werken naar een oplossing. 

Kortom: ‘Getting comfortable with the uncomfortable’. Het is begrijpelijk dat het bespreken van sommige onderwerpen soms ongemakkelijk kan aanvoelen, maar het is voor iedereen van belang open te zijn. Zo creëren we samen weer een nieuwe ruimte waarin ook weer nieuwe gesprekken kunnen ontstaan. Het gevoel van ongemak zal dan steeds minder worden.